Juniormedlem

Vil du være medlem her i klubben som junior, er du altid meget velkommen til at komme ind til Marianne og Peter på sekretariatet, og få en lille uforpligtende snak og lidt informationer.

Har du spillet før er kontingentet på 2.400,- kr pr. år, hertil kommer aktivitets- og træningsgebyr på 660,- kr. pr. år.

Har du ikke spillet før, men overvejer at begynde på golf, har du her i klubben mulighed for at komme med til et par ugers undervisning, hvor du kan låne udstyret, før du eventuelt melder dig ind.
Kontingentet indtil du har fået dit spillebevis er på 1.000,- kr. pr. år, hertil kommer aktivitets- og træningsgebyr på 660,- kr. pr. år.