TILBUD: Kom i gang for kun 1.000 DKK

Banen er fortsat meget våd og blød

06 december 2017

Min opgave er at varetage banen og medlemmernes interesse på bedste vis, og min vurdering er at banen stadig er alt for våd til spil, banen vil derfor være lukket indtil videre. Konsekvensen ved at åbne op for spil nu, vil være skader som vil have betydning for spillet langt ind i foråret.

Området omkring 15 green.

Området før 16. green

Området ved 18 teested

I denne sammenhæng vil jeg nævne at ikke alle skader er visuelt synlige i form af mudder og dybe spor. Det kan blandt andet være komprimering af jorden dybere ned, det er især et problem hvor transport områderne på banen er meget smalle. Komprimeringen forringer strukturen i jorden, hvilket blandt andet forringer dræningsevnen og tilgængelig ilt i jorden, som så forsager ringere græsvækst.

Et eksempel på det er i venstre side af hul 5 omkring fairway bunkeren og frem mod green. Der er semiroughen meget tynd og med ringe græsvækst. Det græs der er, er primært gamle landbrugs rajgræs sorter, der trives fint under tungt fysisk stress (transport). Det er ikke nogen drøm at ligge der med sin bold. Problemerne der er forsagt af mange års intensiv transport.

Men jeg håber meget at i har forståelse for min beslutning, og bakker op om at vi skal værne om vores golfbane, så den fremstår bedst mulig i sæsonen.

Jeg vurderer løbende banens tilstand, og vender tilbage med besked så snart der er væsentlige ændringer.

Med venlig hilsen
Kim