TILBUD OM MEDLEMSKAB

Udmeldelse og kategoriskift

Ved medlemskaber, der betales halvårligt – altså pr. 1. januar og pr. 1. juli – kan udmeldelse og kategoriskift udelukkende ske med én måneds varsel til den 30.06. og 31.12.

Ved medlemskaber, der betales helårligt – altså pr. 1. januar – kan udmeldelse og kategoriskift udelukkende ske med én måneds varsel til den 31.12.

 

Sekretariatet skal have skriftlig besked om udmeldelse og kategoriskift senest den 31. maj for udmeldelse den 30.6 og den 30. november for udmeldelse den 31.12.

Overskridelse af fristen accepteres ikke, ligesom man ikke kan få dele af kontingentet tilbagebetalt ved udmeldelse midt i halvåret.

 

Kontonummer bedes oplyses ved udmeldelse, hvis der er indbetalt et depositum til greenkeepergården.

 

Man kan til alle tider skifte fra passivt til aktivt medlemskab ved at indbetale differencen.

 

Ved spørgsmål kontakt venligst sekretariatet på 86 27 63 22 eller info@aarhusgolf.dk