Nyt fra greenkeeper

19 apr Hul 13 får græs på de nye teesteder

Tirsdag den 24 april vil der blive lagt græstørv på 13 teested. Derfor vil alle teestederne på hullet være lukket mens arbejdet pågår. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager for greenkeeperene, samt for at sikre bedst mulig flow i arbejdet. Derfor skal hullet enten springes over, eller der skal tees op foran teestederne udfor den store sten. Med venlig hilsen Kim...
Read More

13 apr Der arbejdes på greens og teesteder

Tirsdag, onsdag og torsdag den 17., 18. og 19. april arbejdes der meget med vertidraining og topdressning af greens, forgreens og teesteder. Vis hensyn til vores greenkeeperen når de arbejder på banen. Af hensyn til greenkeepernes arbejde, skal alle runder i den kommende periode startes fra hul 1. Det er i denne periode forbudt at starte runder fra hul 10....
Read More

08 apr Glædelig nyt, der åbnes sommergreens tirsdag den 10. april

Banen og arbejdet har udviklet sig bedre end forudset i torsdags. Derfor får vi mulighed for at åbne for spil på sommergreens allerede tirsdag den 10. april kl. 9.00.   I samme forbindelse afvikles vinterbanen. Der bliver her i starten følgende retningslinjer for spillet på sommerbanen: Banen er af hensyn til evt. rimfrost på greens lukket frem til kl. 9. Hvis starttiden udskydes grundet banelukning (vejret), slettes de bookede tider. Runder startes udelukkende fra hul 1 Pind placeringerne bliver sat med hensyn tagen til slitage og boldrul. Der spilles med lejeforbedring, læs den midlertidige lokal regel her. Der er stadig forbud mod kørsel med buggies. (Der er ingen undtagelser). Der anbefales brug af bære bags.   Med venlig hilsen Aarhus Golf Club...
Read More

06 apr Åbning af sommergreens

Hvorfor har vi været varsomme med at åbne for sommergreens? Det der er essentielt for en god sæsonstart er, en tør turf så overfladen ikke beskadiges og bliver ujævn ved færdsel/ spil.  Vi vil også gerne have vækst i græsset, og her kræves der en jord temperatur på minimum 6 grader. Den slitage der påføres turfen ved færdsel/ spil regenereres ikke så hurtigt hvis der ikke er den nødvendige temperatur. Dette kan være med til at sætte plantens fysiologiske processer tilbage, så væksten i længde og brede retning udskydes.   Nu syntes vi at forholdene begynder at se fornuftige ud på flere parametre, så derfor: Er greens på indspilsområdet nu åbne. Dog må de ikke betrædes hvis der er rimfrost. Åbnes drivingrange og boldmaskinen mandag den 9. april kl. 16. Åbnes der, hvis vejret tillader det, op for spil på sommergreens på banen samt puttinggreen onsdag den 11. april. Der tages endelig stilling tirsdag. I samme forbindelse afvikles vinterbanen. Der bliver her i starten følgende retningslinjer for spillet på sommerbanen: Banen er af hensyn til evt. rimfrost på greens lukket frem til kl. 9. Hvis starttiden udskydes grundet banelukning (vejret), slettes de bookede tider. Runder startes udelukkende fra hul 1 Pind placeringerne bliver sat med hensyn tagen til slitage og boldrul. Der spilles med lejeforbedring, læs den midlertidige lokal regel her. Der er stadig forbud mod kørsel med buggies. (Der er ingen undtagelser). Der anbefales brug af bære bags.   Status på hul 13: Det nye teested er færdig shapet og nivelleret. Det vil blive lagt græstørv på teestedet medio april. Vi forventer at åbne teestedet op for spil omkring Skt. Hans, da vi ønsker at den nylagte græstørv de bedst forudsætninger for god etablering. Stien ved teestedet forventes også at blive færdiggjort i uge 15. De nyanlagte teesteder er indhegnet, og må på ingen måde betrædes. Områderne er markeret med blå pæle med sort top (areal under reparation med spilleforbud). ...
Read More

26 feb Banens dag den 22. marts

Banens dag bliver i år afviklet torsdag den 22. marts. Banens Dag 2018 afvikles med oprydning på banen og omkring klubhuset fra kl. 9.00-13.00. Medbring gerne selv nogle redskaber, måske en trillebør, måske en anhænger, værktøjskasse, skovl, rive kost, arbejdshandsker, - vi kan få brug for lidt af hvert. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til denne hyggelige arbejdsdag. Efter forhåbentlig veludført, - glad og hårdt arbejde er der en let frokost fra kl. 13.00-14.00 til alle deltagere. Fra kl. 14.00 spilles der en 9 huls-turnering, hvor vi spiller om Den Grå Jakke. Efter præmieoverrækkelsen ca. kl. 17, er dagen slut. Tilmeld dig til denne hyggelige dag, kom og vær med til at sørge for, at vores dejlige bane fremtræder flot fra sæsonstart. Du kan tilmelde dig på Golfbox under klubturneringer, eller ved at sende en mail til info@aarhusgolf.dk. Med venlig hilsen Aarhus Golf Club...
Read More

06 dec Banen er fortsat meget våd og blød

Min opgave er at varetage banen og medlemmernes interesse på bedste vis, og min vurdering er at banen stadig er alt for våd til spil, banen vil derfor være lukket indtil videre. Konsekvensen ved at åbne op for spil nu, vil være skader som vil have betydning for spillet langt ind i foråret. Området omkring 15 green. Området før 16. green Området ved 18 teested I denne sammenhæng vil jeg nævne at ikke alle skader er visuelt synlige i form af mudder og dybe spor. Det kan blandt andet være komprimering af jorden dybere ned, det er især et problem hvor transport områderne på banen er meget smalle. Komprimeringen forringer strukturen i jorden, hvilket blandt andet forringer dræningsevnen og tilgængelig ilt i jorden, som så forsager ringere græsvækst. Et eksempel på det er i venstre side af hul 5 omkring fairway bunkeren og frem mod green. Der er semiroughen meget tynd og med ringe græsvækst. Det græs der er, er primært gamle landbrugs rajgræs sorter, der trives fint under tungt fysisk stress (transport). Det er ikke nogen drøm at ligge der med sin bold. Problemerne der er forsagt af mange års intensiv transport. Men jeg håber meget at i har forståelse for min beslutning, og bakker op om at vi skal værne om vores golfbane, så den fremstår bedst mulig i sæsonen. Jeg vurderer løbende banens tilstand, og vender tilbage med besked så snart der er væsentlige ændringer. Med venlig hilsen Kim...
Read More