Nyt fra greenkeeper

06 dec Banen er fortsat meget våd og blød

Min opgave er at varetage banen og medlemmernes interesse på bedste vis, og min vurdering er at banen stadig er alt for våd til spil, banen vil derfor være lukket indtil videre. Konsekvensen ved at åbne op for spil nu, vil være skader som vil have betydning for spillet langt ind i foråret. Området omkring 15 green. Området før 16. green Området ved 18 teested I denne sammenhæng vil jeg nævne at ikke alle skader er visuelt synlige i form af mudder og dybe spor. Det kan blandt andet være komprimering af jorden dybere ned, det er især et problem hvor transport områderne på banen er meget smalle. Komprimeringen forringer strukturen i jorden, hvilket blandt andet forringer dræningsevnen og tilgængelig ilt i jorden, som så forsager ringere græsvækst. Et eksempel på det er i venstre side af hul 5 omkring fairway bunkeren og frem mod green. Der er semiroughen meget tynd og med ringe græsvækst. Det græs der er, er primært gamle landbrugs rajgræs sorter, der trives fint under tungt fysisk stress (transport). Det er ikke nogen drøm at ligge der med sin bold. Problemerne der er forsagt af mange års intensiv transport. Men jeg håber meget at i har forståelse for min beslutning, og bakker op om at vi skal værne om vores golfbane, så den fremstår bedst mulig i sæsonen. Jeg vurderer løbende banens tilstand, og vender tilbage med besked så snart der er væsentlige ændringer. Med venlig hilsen Kim...
Read More

17 nov Der spilles vinterbane fra tirsdag morgen

Fra tirsdag den 21. november lukker sommerbanen og sommergreens for sæsonen. Der spilles derfor permanent på vinterbane og vintergreens indtil sommerbanen og sommergreens åbner igen i foråret. Dette betyder også at puttinggreen samt indspilsområdet er lukket. Forholdsreglerne omkring spil på banen, vil være som altid. Det betyder at hvis forholdene ikke er gunstige vil banen også blive lukket ned i perioder. Slitagen på spillefladen er jo lige så stor uanset om vi spiller den ene vej eller den anden. I den kommende periode kan der forekomme lukninger af banen, da vi kommer ind i en kritisk periode med skiftende +/ - temperaturer. Nattefrosten gør at den øverste del af jorden bliver hård, der kommer en frost skorpe. Under frostskorpen er jorden ikke frosset, men vandmættet og levende. Trafik herpå vil forsage at rødderne knækker i jorden, hvilket ikke er ønskværdigt. Ydermere skal det forventes at banen i perioder, som ved sommergreens, spilles i en kortere 9-hullers version, da de lavere liggende områder er mere våde end de øvre. Efter et lang og vådt efterår, håber vi stadig at i kan holde modet oppe og udvise forståelse for beslutningerne. Vedr. vintergreens har vi valgt at topdresse dem relativt tungt, (venligst udført af Jørn Lei med flere) for at gøre dem så tørre i overfladen som muligt. Det betyder at bolden nok ikke ”løber væk”. Men vi har valgt at vægte tørhed frem for rul. Husk at lægge op, og meget gerne tee op på fairway. Husk at lægge tørv på plads. Med venlig hilsen Kim...
Read More

31 okt Greens pumpes med luft

For at give mere luft til greens, er det nødvendigt med jordbehandlinger. Denne maskine punmper luft ned i greens, så jorden bliver løsnet, både i dybden, men også horisontalt. Det at jorden løsnes gavner på transporten af vand, næringsstoffer og luft, dette er igen med til at holde greens så sunde som muligt. Arbejdet med maskinen er meget langsommelig, så den green der arbejdes på kan der ikke spilles til....
Read More

30 okt Banen er åben igen.

Kære medlemmer Banen er åben igen. Der vil blive mulighed for at spille det alternative hulforløb med hullerne 10, 15, 16, 17, 18, 1, 7, 8, 9, med start fra hul 10. Der er sat snore op på forløbet for at guide jer rundt, de steder hvor det er nødvendigt. I tilfælde af rimfrost på greens, kan det risikeres at banen lukkes i perioder, ind til rimfrosten er væk. I den kommende periode vil der blive klippet i den grad vi vurdere det er forsvarligt for banen, så man skal forberede sig på at græsset er langt. Med venlig hilsen Kim...
Read More

12 okt Banen åbent for alternativt spilleforløb

Kære medlemmer Der er mulighed for at spille 9 huller med start fra hul 10 - hulforløbet kommer derfor til at hedde 10,15,16,17,18, 1, 7,8,9. Vi stiller snore op på forløbet for at guide jer rundt, de steder hvor det er nødvendigt. Rent praktisk vil man kun kunne booke tid fra kl 9.00. Der kan bookes tid for 9 huller ad gangen. Ønsker man en runde mere skal der bookes en ny tid. Hvis forholdene gør det nødvendig, kan der også lukkes ned for de “alternative” huller. I denne periode vil der blive klippet i den grad vi vurdere det er forsvarligt for banen, så man skal forberede sig på at græsset er langt. Med venlig hilsen Kim...
Read More

03 okt Hul 10 bliver starthullet

Kære medlemmer og gæster. Fra og med mandag den 9. oktober er hulforløbet ændret så runden starter på hul 10 og slutter på hul 9. Dette gøres da der er mange, der i ydersæsonerne udelukkende spiller 9 huller. Så for at fordele slitagen på hullerne byttes der om på for- og bagni. Erfaringerne fra sidste år var meget positive....
Read More