TILBUD: Kom i gang for kun 1.000 DKK

Nyt fra greenkeeper

Greens er blevet eftersået

Greens er blevet eftersået, og for at undgå at opsamle frøene igen bliver der ikke klippet greens torsdag og fredag i denne uge. Der bliver klippet igen i weekenden. Med venlig hilsen Kim

Luftning af fairways og semirough

På onsdag den 2. maj bliver fairways og semiroughen luftet. Maskinen er ret stor og burde ikke kunne overses, stadig skal der udvises agtpåbivenhed medens arbejdet pågår. Med venlig hilsen Kim

Græsset på 13. hul

Det er forbudt, at betræde det nylagte græs på 13. hul   Som det ses, er det nylagte græs sat fast med små pinde, dette skyldes at det ikke er rodfæstet endnu. Det kan ikke tåle færdsel før der er etableret et kraftigt rodnet, derfor er alt færdsel forbud på området Med venlig hilsen Kim

Hul 13 får græs på de nye teesteder

Tirsdag den 24 april vil der blive lagt græstørv på 13 teested. Derfor vil alle teestederne på hullet være lukket mens arbejdet pågår. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager for greenkeeperene, samt for at sikre bedst mulig flow i arbejdet. Derfor skal hullet enten springes over, eller der skal tees op foran teestederne udfor den store […]

Der arbejdes på greens og teesteder

Tirsdag, onsdag og torsdag den 17., 18. og 19. april arbejdes der meget med vertidraining og topdressning af greens, forgreens og teesteder. Vis hensyn til vores greenkeeperen når de arbejder på banen. Af hensyn til greenkeepernes arbejde, skal alle runder i den kommende periode startes fra hul 1. Det er i denne periode forbudt at […]

Tee 58 på hul 18

Kære medlemmer Eller måske mest de mandlige medlemmer. Teestedet, hvor tee 54 og 58 på hul 18 er placeret, vokser meget dårligt, og derfor er tee 54 og 58 i en periode flyttet tilbage til det teested hvor tee 60 er placeret. Med venlig hilsen Kim