TILBUD: Kom i gang for kun 1.000 DKK

Hvad gør jeg i tordenvejr?

asset.dr.dk

Ingen spiller golf i tordenvejr!

Du er særlig eksponeret i det åbne terræn og langt væk fra beskyttelse.

Det er livsfarligt, når det tordner på en golfbane!

Søg indendørs i tide!

 

Trækker det op til tordenvejr, skal du derfor tage det alvorligt og straks søge mod klubhuset, toilet hytten ved 12. Tee, som er lynsikret. I særlige tilfælde kan koldhallen tæt på hul 12 være åben og kan bruges som tilflugtssted.

Er du i tvivl så se her hvilken vej du skal gå.

 

Bliver du overrasket og fanget af uvejret, så skal du træffe følgende forholdsregler:

– Lad udstyret stå og gå 10-15 m. væk fra det. Det virker som en elektrisk leder

– Sæt dig straks på hug med samlede fødder og gør dig så lille som muligt.

– Fold hænder over hovedet. Hvis du er våd vil lynet fortrinsvis løber på udvendig siden af dig.

– På grund af trykket der kan opstå ved lynnedslag, er der en god ide at lukke øjnene og åbne munden.
Jo lavere du er, jo sværere har lynet ved at ‘finde’ dig. I denne stilling rager du ikke så højt op og du rører kun jorden ét sted.

En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for, at en strøm finder vej igennem dig.

Lynnedslag Silkeborg

Hold dig væk fra høje træer (specielt enkeltstående træer) og andet, der rager op i landskabet. De tiltrækker lyn og som du ser på billedet kan træer eksplodere.
Det er farligt blot at være ude i tordenvejret! Man kan komme til skade af elektriske fænomener i tordenvejr uden at blive ramt af lynet.