TILBUD OM MEDLEMSKAB

Lokale regler

LOKALE REGLER FOR AARHUS GOLF CLUB

 1. Banemarkeringer:
  i. Hvide pæle: Out of bounds
  ii. Gule pæle: Vandhazard
  iii. Røde pæle: Parallel vandhazard
  iv. Røde pæle med grøn top: Miljøfølsomt område med spille- og adgangsforbud
  v. Blå pæle: Areal under reparation
  vi. Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
 2. Den banenære asfaltkant af Moesgård Allé, Ny Moesgårdvej og Oddervej danner out of bounds grænse ved spil af 1., 2., 3., 4., 12. og 14. hul.
 3. Ved spil af 6. hul er 5., 7. og 8. hul out of bounds. Ved spil af 10. hul er 8. og 9. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide/sorte pæle ikke-flytbare forhindringer.
 4. Alle gule, røde og blå pæle, skilte, afstandsplader i fairway og afstandssten i kanten af fairway markeret med gult er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 5. Træer med/samt trådnet, støttepæl el. blåt bånd er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 6. De to kampesten, der er anbragt på brønddæksler på 13. hul er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
 7. Der kan opnås lempelse for gene fra ikke-flytbare forhindringer på skillelinjen tæt på green iht. Regelbogens Tillæg 1, Afsnit B, stk. 6.
 8. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
 9. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i den parallelle vandhazard bag 17. green markeret som miljøfølsomt område, skal spilleren enten gå frem efter Regel 26-1 eller, ligeledes med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen. Hvis bolden ligger through the green, men området generer spillerens stance eller sving, skal spilleren, uden straf, droppe bolden inden for én køllelængde af det nærmeste punkt for lempelse. Se Regelbogens Tillæg 1, A2 stk. 3 (Justeret efter golfreglerne jan. 2016). Overtrædelse af adgangsforbuddet kan medføre disciplinære straf.
 10. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der alene måler afstand. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3 (Justeret efter golfreglerne jan. 2016).
 11. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
  Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
  Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
  Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

 

Regel- og Handicapudvalget 2016