Medlemmer i baneudvalget

Jesper Meto
Formad

Michael Traasdahl Møller
Bestyrelsens repræsentant

Michael Medelby Pedersen

Kim Johnsen
Chefgreenkeeper