Medlemmer i regel- og handicapudvalget

Ejlert Bøndergaard

Formand

Claus Holm Christensen

Bestyrelsens repræsentant

Thomas Rauhe

Udvalgsmedlem