Medlemmer i regel- og handicapudvalget

Formand

Claus Holm Christensen

Bestyrelsens repræsentant

Thomas Rauhe

Udvalgsmedlem

Anne Kjærside

Udvalgsmedlem

Ejlert Bøndergaard

Udvalgsmedlem