Medlemmer i sportsudvalget

Jon Koch Hansen

Formand

Niels Fischer

Bestyrelsens repræsentant

Stinne Thorsen

Udvalgsmedlem

Jesper Meto

Udvalgsmedlem

Martin Eskesen

Udvalgsmedlem

Steven Chad

Træner