Nyt fra bestyrelsen

07 nov Referat bestyrelsesmøde 25. oktober 2016

Deltagere: Claus Holm Christensen, Lisbeth Moltzen, Michael Traasdahl Møller, Arne Nabe Poulsen, Niels Fischer, Peter Agerboe, Afbud: Jens Erik Søndergaard, Torben Stein Larsen, Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet er godkendt. 2. Økonomi a. Regnskabsopfølgning herunder budgetrevidering Regnskabet forventes at blive lidt...
Læs mere