Nyt fra Danmarksturneringen 2017

17 feb Nyt fra Danmarksturneringen 2017

Aarhus Golf Club har i 2017 8 hold tilmeldt i Danmarksturneringen.

Holdene fordeler sig med 3 herrehold, 1 damehold, 1 seniorhold, 2 veteranhold samt 1 superveteranhold.

Der spille på følgende dage 6. og 7. maj, 17. og 18. juni samt 12. og 13. august, så kom og se god golf og støt vores spillere.