TILBUD OM MEDLEMSKAB

Senior

Træning

  • Udendørs træning starter i uge 14.
  • Senior truppen træner i lige uger med Steven fra 18.00-19.00 og i ulige uger med Jens Meto fra kl. 17.00 – 18.00.
  • Træningen i år kommer til at foregå på stationer, teknisk, funktionelt og trackman.
  • Steven kører teknisk træning med trackman og Jens står for de funktionelle øvelser.

For spillere der ønsker at deltage i træning/fælleskabet, skal der i lighed med tidligere år betales kr. 500,-
Meld tilbage på stinne@stinnet.dk – om du ønsker at deltage i træning og dermed betaling af kr. 500,-

 

Turneringshold

Senior 1. division: Link til pulje (skal nok finde dem til dig hvis du ikke har dem)

 

Regionsgolf

A-rækken: Link til pulje (skal nok finde dem til dig hvis du ikke har dem)

B-rækken: Link til pulje (skal nok finde dem til dig hvis du ikke har dem)

 

Sportsudvalget har i sæsonen 2017, lavet et nyt værktøj for holdkaptajner og træner til udtagelse af hold.

Udtagelseskriterier:


Holdkaptajnen vælger sammen med klubbens Pro, det stærkeste hold. Kriterier der vægter hvorledes holdet ser ud, er som følgende:

  • 50 % resultat.
  • 25 % fremmøde.
  • 25 % træning.

(OBS – Her indsættes cirklen med udtagelseskriterierne)

I udtagelsen indgår bl.a. vores 4 nye majors som vi håber på stor opbakning til.

 

AGC fællesskab

Sportsudvalget præsenterede målsætningerne for 2017 og “huset” som led i vores videre ud- vikling over de næste tre sæsoner:

(OBS – Her indsættes billedet af ”huset”)