Sportsudvalg

Sportsudvalgets målsætninger er:

 • at styrke elitegolfen i klubben ved at udvikle egne talenter og tiltrække udefra kommende elitespillere
 • at klubben skal være repræsenteret i de bedste rækker i Danmarksturneringen
 • at førsteholdsreserver og unge talenter, der aspirerer til førsteholdet, deltager i holdturneringer på divisionsplan
 • at udvikle spillere, der kan deltage i DGU’s officielle individuelle turneringer
 • at koordinere udviklingen af unge talenter med juniorudvalget

 

Opgaver:

 • at udarbejde visioner og målsætninger for elitearbejdet
 • at udarbejde et budgetforslag, der sikrer de elitespillere, der
 • opfylder betingelserne i elitekorpset, deltagelse i såvel kollektive som
 • individuelle turneringer, dog således at holdturneringerne har
 • førsteprioritet inden for de givne økonomiske rammer
 • at afholde spillermøder og træningssamlinger efter behov
 • at udarbejde en oversigt til spillerne om pligter og rettigheder
 • at orientere klubbens medlemmer om relevante aktiviteter og resultater
 • via udvalgsformanden at forestå budgetstyring (hvilket også omfatter senioreliten, når den har et hold i 1. division)