Tirsdags-formiddagsdamerne (TFD)

Hvem kan deltage?

TFD er en klub for AGCs kvindelige medlemmer over 18 år med maks. hcp. 40.

Medlemmer uden EGA-handicap kan også deltage (se i øvrigt under afsnittet Præmier).

TFD er en officiel klub i klubben, hvilket betyder, at TFD-turneringer er tællende.

 

TFD´s formål

  • At integrere golf og socialt samvær.

 

Sæsonstart

1. tirsdag i april

 

Kontingent

350 kr. for sæsonkort, som bedes indbetalt ved sæsonstart på Sydbank konto 7120 1004224.
Husk medlemsnummer og navn, hvis pladsen tillader det.

Enkelt turnering: 35 kr.

Efter sommerferien er prisen 175 kr. for resten af sæsonen.