TILBUD OM MEDLEMSKAB

Regler for spil på banen

19 juni 2017

Vi kan ikke lide at skælde ud, men der er en grund til at vi har indført en regel, der omhandler greenkeepernes sikkerhed.

Regel 6.6 siger:
Banepersonalet har fortrinsret over alt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for personalets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning banepersonalet arbejder, medmindre banepersonalet ved tegngivning har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.

Vi oplever med jævne mellemrum at golfspillere slår, selvom spillerne har set greenkeeperne, og selvom greenkeeperne ikke har givet klart tegn til at der må slås.

Dette accepterer vi ikke, fordi vi som arbejdsgivere er ansvarlige for vores medarbejderes sikkerhed.

Overtrædelse af reglen vil medføre karantæne i et tidsrum, der modsvarer den risiko greenkeeperne konkret har være udsat for.