TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderudvalget for 2019

04 december 2018

Begynderudvalget for 2019 er blevet konstitueret med følgende sammensætning.

Torben Lind Gustavussen (Formand)
Ejnar Ørum Schmidt (Næstformand)
Lene Hansen (kasserer)
Irmelin Brøchner
Solveig Madsen
Anders Foged
Lisbeth Moltzen (Bestyrelsens repræsentant i udvalget)

Udvalgets tidligere formand Jan Christensen og udvalgsmedlem Bettina Bundgaard har valgt at stoppe arbejdet i begynderudvalget.
Der skal fra klubbens og Bestyrelsens side lyde en stor tak til dem begge, for den meget store indsats de har ydet med, at opbygge gennemføre det nuværende begynderarbejde.