TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderudvalgets årsberetning 2015

17 februar 2016

Årsberetning fra Begynderudvalget 2015

Begynderudvalgets opgaver

Begynderudvalgets vigtigste opgave er at forestå afviklingen af begyndermatcherne.

Derudover forestår begynderudvalget klubmesterskabet for begyndere.

I år har begynderudvalget endvidere videreført arbejdet med at hjælpe begynderne til spille golf hele året – incl. vintergolf  – ved fortsættelse af arbejdet med  Club 36+.

Mere om det senere.

 

Begyndermatcherne

I 2015 startede begyndermatcherne den 9. april – en uge senere end vanligt pgra. påsken

Begyndermatcherne har også i år ligget på torsdage med start på hullerne klokken 17 (de to sidste matcher i september dog kl. 16.30).

Sidste tilmeldingsfrist på golfbox har været klokken 15 på spilledagen.

Når begyndere og hjælpere møder op mellem 15.30 og 16.45 betaler de 20 kr. (10 kr. for hjælpere) i matchfee.

Alle får nu at vide, hvor de skal starte, og kl. 1645 mødes holdene ved nummerskilte, der er sat op ved sydenden af bygningen.

Derfra følges holdet sammen til deres starthul.

På grund af bl.a gunstige vilkår for prøvemedlemsskab, har der også i år været et overvældende antal spillere til begyndermatcherne.    Vi her derfor også i år måtte bruge hele banen.

Begynderne møder op til begyndermatcherne, når de har været gennem opstartsforløbet hos Morten. Nogle – men ikke alle – har endvidere bestået regelprøven.

Der har i år været en ny stor udfordring til begynderudvalget og hjælperne: Begynderne har fået tildelt 72 streger og har slået ud fra 150m mærket ( på par3-hullerne dog fra rød tee)

Til gengæld har der været et vilkår, at begynderne skulle spille sig ned til HCP 54 for at opnå banetilladelse.

Ordningen har haft den positive effekt, at begynderne i højere grad kommer til at opleve alle faser i spillet, bl.a at komme på green.

Bortset fra en enkelt kikser pgra. af misforståelse, har det fungeret fint –  isøær til glæde for begynderne.

Der har i 2015 været 20 begyndermatcher – 11 i foråret og 9 i efteråret.

Der har i snit været ca. 60 – Det højeste antal har været 83.

Når matchen er forbi (den skal gerne holdes under 2,5 time), hygges der i klubhuset. De fleste begyndere bliver som regel og spiser før præmieuddelingen.

Troels har nogle gange udfærdiget spørgsmål som begyndere og hjælpere har kunnet bruge til opøve deres regelkundskaber ved at drøfte dem efter matchen.

Efter præmieuddelingen bliver mange og hyggesnakker. Det er ofte der, der bliver skabt varige golfvenskaber.

 

Hjælperne

Vi har også i år været begunstiget af en stor gruppe hjælpere, der er helt uundværlige i arbejdet med at få begynderne ind i golfspillets glæder (og samtidig lære at overvinde ærgrelserne)

Hjælperne er nøglepersonerne til indføring i golfkulturen(etikette), regelsættet og golfklubben som mødested for nye venskaber.

Vi har enkelte gange været en smule underbemandet med hjælpere, men det er gået alligevel.

Stor tak til hjælperne – de egentlige helte.

 

Club 36+

Club 36+ startede sidste år i oktober.

En del af dem der deltog i dette arrangement har deltaget i begyndermatcherne i år – nogle af dem som hjælpere.

En del af dem er på vej til at blive vigtige kulturbærere i klubben

Vi tror stadig på, at Club 36+ kan være en vej til at få begynderne til at blive en del golfklubbens medlemsskare, – og at initiativet kan bidrage til begynderne hjælpes over i ”klubber-i-klubben”,  bl.a Tirsdagsdamerne, onsdagsherrerne og fredagsseniorgolf.

Vi kender på nuværende tidspunkt kun effekten af Club 36+ efter ét år.

Konceptet skal sandsynligvis justeres og forberedes de kommende år.

 

Sponsorerne

Vi kan takke vore sponsorer for at matchfee ved begyndermatcherne stadig kan holdes på 20 kr. (10 kr. for hjælpere).  Vi uddeler en del præmier til begyndere og hjælpere, og det kan kun lade sig gøre, fordi sponsorerne støtter os, så tak til:  Golfexperten, Dansk Revision og Unico

 

Begynderudvalget

Begynderudvalget har i år bestået af Ingrid Lysholdt, Åse Kistrup, Annette Nørup, Lars Brath, Jan Christensen Troels Vinther Møller og Niels Reinsholm

Troels Vinther Møller og Niels Reinsholm træder ud af udvalget. Nye medlemmer i begynderudvalget bliver Bettina Bundgaard og Thomas Rauhe.

Tak til alle for indsatsen.

På begynderudvalgets vegne , den 12. december 2015

Troels Vinther Møller og Niels Reinsholm