TILBUD OM MEDLEMSKAB

Bestyrelsesmøde den 17.marts

20 marts 2016

Torsdag den 17. marts 2016

Deltagere:
Claus Holm Christensen
Lisbeth Moltzen
Arne Nabe Poulsen
Michael Traasdahl
Jens Erik Søndergaard
Niels Fischer.
Afbud fra: Torben Stein

 

Dagsorden:

1: Konstituering.

Formand: Claus Holm

Næstformand: Lisbeth Moltzen

Kasserer: Arne Nabe Poulsen

 

2: Kommende møder.

Næste møde bliver den 11.4.2016 klokken 17.00.

Fremover satses på møder med ca. 2 måneders mellemrum. Claus udarbejder forslag til mødeplan.

 

Referent: Lisbeth Moltzen.