TILBUD OM MEDLEMSKAB

Bruncharrangement i sponsorforum

12 marts 2018

Mødet blev afholdt i selskabets dejlige lokaler i Viby, og på trods af de vejrmæssige udfordringer var mange af medlemmerne mødt op denne fredag morgen.

Lars Grunnet indledte med en kort velkomst og bad deltagerne om at introducere sig selv og den virksomhed de repræsenterer. Flere var med for første gang, og det er i netværket vigtigt at vide ‘hvem der er hvem’ og ikke mindst hvordan vi bedre lærer hinanden og vore respektive virksomheder at kende. Forhåbentlig kan der over tid dannes aftaler og laves forretninger mellem deltagerne i dette forum. Derefter gav Lars ordet til dagens vært, René Tolbod, som deltager i direktionen/ den overordnede ledelse af Energiselskabet OK. René er HR direktør og har også ansvar for kommunikation.

René gav et godt indblik i de mange facetter og forretningsområder, som OK repræsenterer, ligesom han oplyste om organisationen, værdierne OK arbejder efter i hverdagen, tilhørsforholdet til COOP, kunderne – og betydningen af at være et amba. Deltagerne fik indtryk af et særdeles veldrevet selskab, som også leverer særdeles gode resultater, og som satser på at have en social profil via sine mange samarbejder med sociale organisationer/ frivilligt arbejde samt de donationer selskabet foretager.

Efterfølgende introducerede René markedschef Klaus Kjær med ansvar for salget af varmepumper, som er et voksende forretningsområde for OK. Vi fik en interessant og grundig ‘overflyvning’ af hvordan dette marked ser ud – og en af deltagerne, Erik Jacobsen, opnåede en ‘privat konsultation’ hos Klaus Kjær efterfølgende.

Tiden løber hurtigt, når man er i godt selskab, og vi nåede derfor ikke helt, hvad vi i sponsorudvalget har som målsætning, når vi er sammen til de forskellige arrangementer: Vi vil gerne kunne nå at ‘netværke’ lidt/ generere small-talk om I vil. Målet er jo som nævnt tidligere: Vi vil gerne sikre at deltagerne kender hinanden og vore respektive virksomheder lidt bedre.

Denne (første gang) kom vi lidt senere i gang med mødet på grund af vejret – næste gang vi mødes til middag eller brunch, er der sat tid af til lidt mere gensidig information ‘på tværs af bordet’.

På udvalgets vegne Lars Grunnet