TILBUD OM MEDLEMSKAB

Covid-19 regler og adfærd i klubhuset/restauranten.

10 september 2020

Den kølige tid nærmer sig og flere vil gerne ind i varmen efter golfrunden. Men selv om vi under runden på banen ikke mærker så meget til Covid-19 epidemien, så gælder der fortsat strikte regler for restaurant og cafe samt regler for ophold på terrassen og i teltet.

Det placerer ofte Unicos medarbejdere i et dilemma, fordi man gerne vil give alle gæster – golfspillere eller ej – den bedste oplevelse, men samtidig kan være nødt til at henvise gæster til at sidde udendørs, eller til at tage take-away med hjem i stedet.

 

Reglerne er fastsat af diverse myndigheder og Unico er ansvarlig for, at de overholdes

I Cafeen må der maksimalt være 25 gæster – der i øvrigt skal sidde ned. Antallet af gæster svarer til antallet af borde og stole. Og dette skal respekteres. Der kan bestilles ved skranken, men man kan ikke drikke sin øl eller sin vin i cafeen, hvis der ikke er plads ved et af bordene. Så må man rykke udenfor, eller ind i restauranten, hvis der er plads. Man kan også rykke ned i Members lounge/mødelokalet, hvor der er plads til 10.

I teltet – som vil blive opvarmet – er der plads til 36 – og her gælder samme regler.

udearealerne er reglerne lidt mere fleksible. Dog skal der fortsat kunne holdes afstand mellem forskellige selskaber – og her gælder det sædvanlige afstandskrav på en meter.

Ved buffetservering – også på terrassen – skal restauranten sikre, at det er muligt at holde afstand og at der er adgang til håndsprit mv.

 

Det kræver ansvarlighed af alle – golfspillere, matchledelse og bestyrelse – at klare efteråret, vinteren og foråret, hvor presset på de indendørs arealer vil tage til.

Som bestyrelse skal vi tage stilling til de overordnede rammer for afvikling af matcher og turneringer, både i forhold til sammenstimlen og i forhold til det hyggelige efterspil i restauranten.

Som matchledelser skal vi overveje afviklingen af hver enkelt match – også i lyset af de muligheder og begrænsninger coronarestriktionerne medfører for det sociale efterspil i klubhuset/restauranten. Og vi skal være med til at tage ledelse i de situationer, hvor en praktisk håndtering vil minimere smitterisikoen. Det kan være ved valget af servering, ved organisering af hentning ved buffet, ved forhåndsreservering af mad osv. Unico indgår gerne i dialog om, hvad der er muligt og hvordan man skaber den mest sikre og smidige løsning.

Som golfspillere skal vi fortsat tænke i at hindre smittespredning. Hold afstand, vask og sprit, host i ærmet osv. De regler, der er pålagt restauranten, skal respekteres og derudover kan man sagtens tænke i, hvordan man kan være med til at skabe plads til alle – lige som vi gør på golfbanen.

 

Som alle andre restauranter kæmper Unico for at fastholde en god service under strikte regler, der minimerer antallet af gæster og dermed den omsætning, som er forudsætningen for at drive en restaurant i en golfklub, hvor vi forventer lange åbningstider ofte med få golfspillere.

Vi kan og skal hjælpe til med at fastholde en restaurant, der tiltrækker golfspillere samtidig med, at smitterisikoen holdes minimal. Det gør vi, ved på den ene side at respektere de regler der gælder, og på den anden ved at vise forståelse for de udfordringer covid-19 giver.

Medarbejderne i restauranten gør deres bedste under begrænsende vilkår – lad os møde dem med forståelse og gerne et smil. Vi har alle et ansvar for hinanden.

Hvis der er klager eller undren over oplevelser i restauranten så henvend jer til bestyrelsen eller til restauratøren på mail: mail@restaurantunico.dk.

Lad os fortsat stå sammen – mens vi holder afstand !

Bestyrelsen