TILBUD OM MEDLEMSKAB

Endnu en milepæl opnået

24 juli 2019

Kære medlemmer

Så har vi opnået endnu en milepæl. Golfklubben har fået forlængelse af lejekontrakten med Aarhus Kommune frem til udgangen af 2048. Det er et projekt, som vi i bestyrelsen har arbejdet på længe, for uden en lejeforlængelse kan vi ikke investere i udviklingen af bane og faciliteter.
Vi vil i løbet af efteråret iværksætte en proces, hvor vi inviterer jer, medlemmer, til at deltage i udviklingen af vores fælles fristed – et sted, hvor det også i fremtiden skal være fællesskabet og foreningen der er drivkraften.

Dette er også en anledning til at takke alle jer der bakker op om klubbens aktiviteter, uanset om det “blot” er som medlem, deltagelse i turneringer eller udvalg, eller du er en af de mange der i denne uge lægger et stort arbejde i at vores næsten 1200 gæster får en god modtagelse i klubben.

Vi er nået langt, men vi går ikke i stå – vi skal videre, så vi kan sikre vores fælles fremtid.
Tak for opbakningen.

Bestyrelsen