TILBUD OM MEDLEMSKAB

Give en gave til klubben

10 september 2018

På sidste generalforsamling blev det besluttet at ændre klubbens vedtægter, så Aarhus Golf Club kan registreres som almenvelgørende forening.

For at blive registreret har vi brug for din hjælp…

Mindst 100 personer eller selskaber skal give en gave på kr. 200,- eller mere inden den 1. oktober 2018.
Gaven skal indbetales på klubbens konto 3627-1502948.

Til brug for registrering af gaven, skal vi have oplyst navn, adresse og CPR. nr. / CVR. nr. på gavegiver, så klubben kan indberette navn til Skat, og registrere klubben som almenvelgørende forening. Indberetningen til Skat betyder, at der automatisk gives skattemæssigt fradrag for gaven.
Er der ikke plads i bemærkningsfeltet til alle ovenstående oplysninger, kan disse gives på mail til pa@aarhusgolf.dk eller der kan angives medlemsnummer og CPR. Nummer, så henter vi navn og adresse fra medlemskartoteket.

De indbetalte gaver giver klubben 2 muligheder for økonomisk støtte:

  • Dels selve gavebeløbet, som vil blive brugt til øremærkede formål, f.eks. nye måtter på Drivingrange, forskønnelse af områder mm.
  • Dels giver det klubben mulighed for at søge momskompensation. Denne kompensation gives fra puljemidler, så præcist hvor stort beløbet kan blive vides ikke, men et forsigtigt skøn vil være ca. kr. 70.000 – 150.000

Vi håber derfor på stor opbakning til dette initiativ.

Hvis vi mod forventning ikke vil blive godkendt som almenvelgørende forening, vil vi tilbagebetale de modtagne beløb.

På forhånd tak.
Claus Holm Christensen
Formand
Aarhus Golf Club