TILBUD OM MEDLEMSKAB

Greens skal proppes

29 september 2021

Greens skal proppes og eftersås mandag den 4. oktober, banen er i den forbindelse lukket.

Nu er efteråret ved at nærme sig, og tiden er nu kommet til, at vi gerne vil have nogle frø i jorden imens jordtemperaturen stadig er høj, så vi får en høj spiringsprocent.

Arbejdet er en del af den plejestrategi vi arbejder med. I korte træk går den ud på at få mere kulturgræs ind (krybende hvene), samt gøre greens fastere og mere drænbare. Dette vil i praksis medføre øget spillekvalitet over en længere periode. Desuden vil det også betyde en sandsynlig bedre overvintring.

I denne forbindelse vil der blive topdresset med ca 40 tons sand samt udbragt 90 kg frø. Det vil få betydning for spillet i en længere periode. Væksten i græsset er nedadgående, så sandet vil være synligt i en længere periode. Sandet vil dog være med til at tørre overfladen ud og gøre den mere fast den sidste del af sæsonen. Det skulle gerne opveje det ringere boldrul.

Af samme årsag, vil vi så længe vejret gør det muligt, topdresse let sæsonen ud med sand der indeholder magnesium og jern. Det er med til at holde overfladen sur (pH) og forhåbentlig begrænse svampeangreb. Desuden er det med til hold mos-trykket nede.

Venlig hilsen
Eddy