TILBUD OM MEDLEMSKAB

Hvad er god opførsel på golfbanen?

24 juni 2020

Golfreglerne kan findes i regelbogen – altså de fleste af dem. De regler, der hviler på etikette og pli, er i højere grad regler, der bør være en fast del af golfspillerens bevidsthed.

I golf er du din egen dommer, og det er derfor dit eget ansvar, at du lever op til regelsættet.

Men hvordan er det nu lige med golfetikette og pli? Det er ikke al opførsel, der kan skrives ned i en regelbog.

Måske har du læst, at man skal vise hensyn, når man befinder sig på golfbanen, eller i klubhuset, men hvad betyder det så?

 

 

10 eksempler på god opførsel

Listen er ikke udtømmende, og måske kan du komme på endnu flere gode eksempler på, hvordan vi dagligt skaber et godt klima i vores golfklub. Det kommende stykke tid vil vi dykke ned i disse eksempler og sætte fokus på de ting, som du skal være opmærksom på, når du er ude og spille golf.

 

1. Udvis respekt over for greenkeeperne. Slå ikke før de har vinket frem.

2. Pas på banen og ret altid nedslagsmærker op.

3. Luk hurtigere spillere igennem og hold spilletempoet oppe.

4. Husk golfbanens fædselsregler – sikkerhed er et nøgleord.

5. Udvis hensyn og tal pænt på banen til alle, især dem du ikke er enig med.

6. Kom i god tid og bekræft din booking.

7. Husk at der er fortrinsret til spillere, der har tee’et ud på hul 1 og spiller alle 18 huller i rækkefølge.

8. Undgå støj når andre slår – tal ikke og sæt mobilen på lydløs.

 

9. Hils på andre, vær ikke bange for at spille med én du ikke kender, og husk at du repræsenterer Aarhus Golf Club – både når du spiller her i klubben, og når du gæster andre klubber.

10. Overhold den dresscode, der fremgår af klubbens ordensreglement.

 

Husk også, at det er tilladt at prikke til dine medspillere, hvis de ikke praktiserer god opførsel på banen eller i klubhuset.

Faktisk er principperne for god opførsel på golfbanen ikke meget anderledes end de principper, der eksisterer i den øvrige offentlighed.

Du kommer derfor langt med almindelig høflighed, hensyn og respekt.

Se i øvrigt DGU’s introduktion til golfreglerne og gennemgang af reglerne for etikette her.