TILBUD OM MEDLEMSKAB

I tilfælde af frost på greens

09 april 2019

Vejrguderne lover i den kommende periode lidt blandet vejr.

Vær derfor opmærksomme på at der ikke må spilles på greens, hvis der er frost på dem. I specielle tilfælde hvor der er meget frossent vil banen kunne være helt lukket til et stykke op ad formiddagen, til frosten er væk.

På greenkeepernes vegne
Casper