TILBUD OM MEDLEMSKAB

Drænarbejder på banen

14 april 2016

Der er områder på hul 5 der er meget våde. Det skyldes defekte dræn fra lavningen på hul 7. Vi arbejder på en plan for at løse problemet og påbegynder arbejdet med at få det udbedret i starten af næste uge. Den endelige afhjælpning er afhængig af Aarhus Kommune, da drænvandet skal ledes over i en bæk/grøft, der pt. mangler oprensning. Området vil ikke blive klippet, da vi i så fald vil ødelægge end vi gavner.

 

Med venlig hilsen

Chefgreenkeeperen og baneudvalget