TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt fra baneudvalget

15 marts 2017

Kære AGC’ere

En ny sæson står for døren, der er sol på himlen (en gang imellem) og endnu et sikkert forårs tegn er indkaldelsen til ”Banens dag” den første April – vi håber at rigtigt mange vil melde sig og støtte op om dette hyggelige og gavnlige arrangement.

Igen i år er der naturligvis mange, der allerede har pudset golfskoene og gjort køller og bag klar til den nye sæson, nogle har sikkert også set Kim’s nyheds info på hjemmesiden og vi kan berolige alle, for alt er ved det gamle….også i år ønsker både bestyrelsen, greenkeeperne og vi i BU, at få banen åbnet så tidligt som muligt. Ikke overraskende er det jo som altid banens ve og vel der kommer i første række. Så snart vejrforholdene gør det forsvarligt, vil banen blive åbnet og det må meget gerne blive inden 1 april.

For de der har holdt vinterpause, venter der et par voksne overraskelser ude på banen – vore greenkeepere har længe været i gang derude og som vintergolferne allerede har bemærket, er der blevet tyndet ud i krat, buske og træer. Resten af de store popler på begge sider af 6’te fairway er fældet, alt sammen for at give luft og lys til græsset og den øvrige bevoksning.

Arbejdet med at klargøre banen er naturligvis også godt i gang og inden længe vil fairways blive både sandet og prikket.

Hen over året er det bl.a. planen at renovere udvalgte bunkers og skifte sprinklere på teestederne.

Der er længe blevet arbejdet på at finde den rigtige løsning på vores vandingsproblemer og efter grundige overvejelser er det besluttet at flytte pumpestationen ned i ”koldt hallen” tæt ved greenkeepergården.

I samme forbindelse bliver der etableret en sø på højre side af 13’ende green. Søen sættes i forbindelse med vores vandings system, hvilket gør det muligt for os at vande med tempereret vand, noget der gavner væksten.

Det bliver et meget spændende hul og for ikke at det skal blive FOR spændende for spillerne, kortes afstandene. Der etableres et nyt og kortere ”rødt” teested og samtidigt flytte gul og hvid tee frem. Disse længdejusteringer betyder også at vores 4 par 3 huller, bliver yderligere differentieret.

Gravearbejdet forventes startet i allernærmeste fremtid og efter planen vil arbejdet stå på i ca 2 uger. Ikke overraskende vil 13’ende hul være lukket så længe der arbejdes. Yderligere Information herom følger når vi ser hvordan arbejdet skrider frem og vi kender datoen for åbning af banen.

På rangen sker der ting og sager – med velvillig støtte fra Bygma er vores overdækkede udslagssted blevet optimeret, så trænerne kan give TRACKMAN lektioner under tag. Firmaet AS3 har gjort det muligt for os at optimere rangen og indspil området med nye måtter, flag, kurve og meget meget mere. Det er vores håb at alt vil være klart til 1’st april.

Det var alt for nu – vi ønsker alle en rigtig god sæson.

Baneudvalget