TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt fra baneudvalget

01 juni 2017

Hej AGC’ere

Der er ”løbet lidt vand i åen” siden sidste BU nyt………og der er også løbet vand i og ud igen, af vores nye sø ved 13’ende hul, det skyldes et par uregistrerede dræn, der har drillet og forrykket færdiggørelsen!  Men en nu kære klubkammerater, nu sker det…….vandstanden stiger til uanede højder, det bliver SÅ flot et hul, når det står færdigt.

Når de sidste sprinklere er monteret på de nyanlagte teesteder, kan vi ligeledes få vore vandboring og nye pumpestation i ”kold-hallen” ved gk-gården sat i gang – det bli’r meget spændende at følge på lidt længere sigt.

På banen fortsættes den igangværende beskæring og udtynding, flere steder er der fældet træer og buskat er ryddet, alt sammen for at skabe yderligere luft og udsigt på tværs af banen og samtidigt skabe bedre vækstbetingelser for det græs, der har ligget i skygge og læ.

De bagved liggende træningsarealer gennemgår også i denne tid en løbende forandring, idet greens og det øvrige areal bagtil udvides, dertil kommer at en af de gamle bunkers bliver reetableret.

Flere af vore mest markante bunkers var over årerne blevet ”trætte” og fremstod ikke længere, som de oprindeligt var tænkt – nogle af dem har derfor gennemgået en større renovering, der har bragt dem tilbage til fordums storhed, således de i dag fremstår måske endnu ”skarpere” end oprindeligt – nu med en flad bund og flotte græsbeklædte sider – flot flot arbejde af vores GK’ere: Kim, Palle, Lars og Casper.

Der er helt bevidst lavet flade ind/udgange, hvor også riverne ligger klar, så man kan rive efter sig ved, på vej ud af bunkeren.

Desværre er flere spillere set kravle op, ned og rundt på de endnu meget skrøbelige og sårbare græsbeklædte sider (trods div. skiltning) og de har derved formået at løsne de nyanlagte græstørv – det kan de ganske enkelt ikke være bekendt!!!

Ikke nok med det – vi har set folk i buggys køre det ene hjulsæt ind over green i forsøget på at komme så tæt på flaget som overhovedet muligt og som om det ikke var nok, har vi også set spillere stå ved hullet med putteren i den ene hånd og flaget i den anden alt imens de i blinde, forsøger at få flaget sat i hullet mens de taler med deres medspillere i den anden retning!!

Vi vil gerne appellere til alle medlemmer, om at de aktivt medvirker til vi får stoppet den slags ubetænksomheder

Reflekterer man lidt over ovenstående, kan man godt få den tanke, at det for nogen er vigtigere at komme hurtigt rundt end det er at nyde sin golfrunde med gode klubkammerater.

Flere har nok bemærket at GK’erne i den seneste tid har været lidt presset på flere fronter – det skyldes bl.a. det evigt foranderlige vejr, drillerierne med utæthederne på den nye sø og den deraf følgende arbejdsforskydning. Det er bl.a. gået ud over klippefrekvensen, men nu hvor vi har fået vores nye semiroughklipper og hvor bunkerrenoveringerne er færdige, skulle alt falde på plads ganske hurtigt. En af de forestående opgaver bliver årets første kipning af vores ”kære” rough.

Mange har allerede kommenteret de løbende forandringer/forbedringer på vores range – det er AS3, en af vore gode gamle sponsorer, der har muliggjort disse forbedringer, der dog desværre grundet tilbehørsleverandørens lidt træge leveringer, trækkes lidt i langdrag.

Bemærket er sikkert også vores nye boldkurve ”skjulere”, der erstatter de lidet anvendte boldkurve ”spyd”. Senere følger affaldsspande ”skjulere” i samme stil.

Og når nu vi alligevel ”taler” om rangen, har vi også denne gang et par opfordringer om hjælp fra alle AGC’ere:

  1. Stil venligst de små boldkurve tilbage i de nye dertil indrettede ”skjulere” ved udgangene, når du forlader rangen – herfra kan man så også tage en boldkurv med sig, når man træder ind på rangen.
  2. Der er tilsyneladende lidt tvivl om hvordan man placerer sin bag på rangen når der trænes – af sikkerhedsmæssige grunde vi vil gerne, at man placerer bagen ved ”sin” måtte – det medfører 3 ting:  a. der skabes plads langs hækken.   b. forbipasserende ledes over mod hækken og væk fra de der slår.   c. trafikken på tværs af rangen / gangretningen mindskes betydeligt.
  3. I de stille stunder som f.eks. sidst på weekenddagene, er der observeret fremmede på rangen – de benytter både rangen og det overdække udslagssted på en særdeles uhensigtsmæssig måde f.eks.:.
  •  slås der bolde fra vores nye overdækkede udslagssted og direkte over på 18’ende fairway – farligt og helt uforsvarligt!
  • der bliver slået med jern foran måtterne, hvorved det sårbare og sparsomme græs slås af.
  • bolde, kurve og jern m.v. efterlades på både rangen og i det overdækkede udslagssted i et syndigt rod (jern måske fra kurven med glemte sager?)

Skulle man observere noget eller nogen, der ser lidt ”forkert” ud, må alle meget gerne bede om at se medlemskort og ellers bede om at de igangværende aktiviteter stoppes.

 

Lidt af hvert.

Vi har haft besøg af 2 DGU repræsentanter og med dem har vi bl.a. været på banevandring, for at vise vore fremskridt og for at få deres kommentarer og gode råd til vores fremadrettede tiltag. Vi har et godt samarbejde med DGU og er glade for den feedback vi kan hente herfra.

Desværre afventer vi fortsat kommunens oprensning under Moesgårds Allé, det ville være rart om vi kunne få lidt bevægelse i det lille vand”løb” på tværs af 4’de fairway.

Vores nye bestyrelsesmedlem Kim Bjerre har vist sig at være en opfindsom mand – han har nem’li fundet på det geniale låg, der nu er monteret på affaldsspandene rundt på banen – kragerne er sikkert knapt så begejstrede som vi er J. Tak til Kim.

Sidst men ikke mindst – – – – Vores tidligere formand og stadig særdeles aktive medlem Henrik Dybbro, har i ny og næ gjort BU medlemmerne opmærksomme på, at der foran 1’st teested i højre, stod en gruppe på 4 træer, hvoraf det ene af ikke var et egetræ, det syntes han forstyrrede det ellers så smukke syn………sekundært (naturligvis) syntes han også, at selv samme upassende træ, var lidt i vejen for hans meget smukke ”curvede” drive. Da vi i BU altid er glade for at modtage input, tanker og ideer fra interesserede og passionerede AGC’ere, tog vi sagen op og besigtigede i samlet flok den omtalte gruppe træer – Henrik havde ganske ret og derfor står der i dag alene et flot og harmonisk trekløver af egetræer foran 1’st tee i højre.

Til slut vil BU’erne ønske alle AGC’ere den bedst mulige sæson – lad os hjælpes ad med at passe godt på vores unikke bane.