TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt om banen

16 oktober 2020

Greens i efteråret

Efteråret er den årstid, hvor naturen gør sig klar til at gå i vintertilstand. Det betyder, at væksten i græsset nedsættes og græsset har dermed svært ved at restituere sig.

Nye tiltag:

  • Pindplaceringen vil i en stor del af tiden blive i den forreste del af greens. Dette for at reducere nedslagsmærker på greens.
  • Klipning af greens reduceres til 2-3 gange om ugen. De dage hvor der ikke klippes greens, vil de blive rullet og dugget af. Dette tiltag for at minimere risikoen for sygdom i græsset mellem klipningerne.

Disse tiltag er nødvendige for at beskytte vores græsbestand i greens så meget som muligt. Derved får vi et bedre udgangspunkt for 2021 forårssæson.

 

Bane vedligehold og forbedring

I den kommende tid sættes der gang i projektet med at genetablere de helt oprindelige tee steder på hul 15. Endvidere håber vi at der inden længe også er muligt at få gang i et projektet hvor søerne på hul 14, 10 og 9 bliver renset op.

Det betyder at der kan blive noget støj og arbejdskørsel omkring 14 green og området bag 14 green samt på hul 15 for genetablere tee stederne. Ved sø oprensning vil der blive arbejdskørsel på tværs af hul 14 og hul 8 samt hul 9. Det betyder at der kan blive påvirkning af spillet på banen i nogle perioder. Dette er nødvendigt både af hensyn til spillernes sikkerhed og at geenkeeper staben samt ekstern entreprenør kan arbejde sikkert og effektivt.

Der kan således være perioder, hvor et eller flere huller ikke er spilbare, hvilket vil blive skiltet på tee stedet. Nedenstående regler skal respekteres.

Skiltning SKAL efterleves uanset om man kan se nogen arbejde eller ej. Det er ikke op til spillerne, at vurdere om der kan spilles. Er et hul lukket, så er det lukket og man må gå videre.

Er der greenkeepere der arbejder på et hul, hvor der kan spilles, er det green keeperne der giver tegn til at der må spilles og IKKE spilleren der giver signal om at der bliver slået.

Greenfee vil løbende blive reguleret under hensyntagen til banens spilbarhed.

Med de 2 projekter som vi forhåbentligt kan gennemføre i den kommende tid vil der ske følgende:

 

Hul 15

BU’s plan for området omkring hul 15 og de omkringliggende 2 huller 14 og 16 er skitseret på nedenstående tegning.

1 Vi får 2 sæt tee steder fremover og dermed muligheder for forskellig vinkel ind til green på hul 15

2 Træerne mellem den nuværende sti fra hul 14 til hul 15 og ned til søen fjernes i stort omfang

3 Der etableres en ny sti på hul 14 venstre om green op til de nye tee steder og videre over til de nuværende som skal benyttes, hvis der spilles derfra. Broen i højre side over grøften vil blive fjernet

4 Højre green bunker på hul 14 udvides bl.a  for at gøre vedligeholdelse nemmere og at der bliver en større indgang.

5 På hul 15 etableres der en sti højre om green, hvor overfladen først hæves for at dræne bedre. Endvidere kommer der en sti op gennem skoven til 16 tee. Denne føres henover 16 tee således at stien ned til dame tee og videre ud på fairway kommer til at ligge højre om teestedet over mod hul 10. Dette gøres for at øge sikkerheden for de spillere der befinder sig på hul 16. Endvidere aflastes det området på hjørnet af skoven, som meget let bliver mudret og glat på skråningen.

 

Søerne

På hul 14 renses søen for siv og dunhammer. Endvidere bliver den udvidet lidt mod nord. I forbindelse med oprensningen bliver der trafik henover 14 fairway og Odderveji arbejdsperioden.

På hul 9 renses søen for træer, siv og dunhammer så man bedre kan se overfladen.

På hul 10 fjernes al bevoksning af pil mm ind mod 8 hul så vandoverfladen bliver synlig ved spil på hul 8. Der sker oprensning et stykke ud i søen rund langs kanten mod hul 8 og hele vejen over til 10 fairway. I den sydlige ende oprenses søen og bevoksning fjernes så den igen få sin oprindelige størrelse ud til de røde pæle i den ende. Vandoverfladen bliver herved  skønsmæssigt mere end 750 m2 større.

Det er vores håb, at vejret bliver sådan, at dette kan gennemføres i efteråret og vinteren og, at de nye teesteder på hul 15 kan tages i brug inden sommer 2021.

I forbindelse med arbejdet vil områder af banen bliver afspærret på grund af kørsel med etreprenørmaskiner.

Med venlig hilsen
Baneudvalget