TILBUD OM MEDLEMSKAB

OBS OBS OBS – seneste nyt om spil på banen.

20 april 2020

Vejret er godt, golfbanen kalder og rigtig mange vil gerne ud og spille golf. Det kan være svært at få tider på banen og samtidig kan man se, at der er golfspillere der ikke møder frem til deres tider, spillere, der kun spiller 9 huller og spillere, der spiller alene eller få sammen. selv om de måske gerne ville spille flere sammen.

Derfor har vi valgt at indføre følgende:

Der kan kun bookes 5 tider samtidig på banen.
Dette selvfølgelig for at sikre, at flere kan få lejlighed til at spille golf og for at sikre, at man kun booker de tider, hvor man er sikker på at man vil spille. Dette gælder fra nu – og der vil altså ikke ske sletning af allerede bestilte tider. Vi opfordrer fortsat til, at man overvejer, om man kan afgive tider til andre spillelystne klubmedlemmer.

Ledige tider i en bold kan bestilles:
Det er den enkelte spillers ansvar at blokere de tider i en bold, der skal stå tomme. Hvis man vil spille alene, skal man blokere 3 starter. Vil man gerne spille med en anden spiller fra klubben, skal man blokere 2 starter og så fremdeles. Man gør det på denne måde: her ser du hvordan. Hvis der er behov for hjælp kan kontoret kontaktes telefonisk i åbningstiden.

Du skal selv sørge for de nødvendige blokeringer i de tider, du allerede har bestilt. Husk at når du vil blokere en eller flere tider i en bold, du allerede har booket, skal du først slette dig selv og derefter gå i gang igen og få gæstebooket det antal deltagere du ønsker.

Spil af 9 huller.
Hvis man gerne vil spille 9 huller anbefales det, at man spiller bag-ni (start hul 10) mellem 7.00 og 8.30 eller at man spiller på de sene eftermiddags/aftentider, hvor man alligevel ikke kan nå 18 huller. F.eks fra klokken 18 med start på hul 1.

Handicapregulering.
Der spilles ikke længere med oplæg på de klippede arealer, men da der ikke er river i bunkers – og da mange golfspillere glemmer at glatte sandet efter sig – må man lægge op i bunker, hvis man er landet i en fordybning efter andre spillere. Men hjælp de efterfølgende spillere ved at glatte sandet efter dig.

Hjælp medarbejderne med at holde banen og klubben fri for affald.
Der er ikke vand på banen, så man skal selv medbringe vand. Man skal også tage de tomme flasker og kartoner med sig hjem igen. Affaldsspandene er lukkede eller fjernede – så alt affald skal tages med hjem igen og hverken stilles på eller omkring skaldespande el.l.

Udslagssteder på driving range.
For at give plads til træning med trænerne er der 4 udslagsmåtter til højre på driving range reserveret til dette formål. Alle, der havde reserveret een af disse måtter, er blevet flyttet til en anden måtte og der er fortsat 4 pladser til at slå et par bolde uden reservering forud for en runde.

Pas fortsat på hinanden og på jer selv – og på vore medarbejdere. Overhold alle anbefalinger fra myndighederne og fra klubben, så vi kan holde banen åben uden at skulle kontrollere og indskærpe og regulere yderligere.

Venlig hilsen
Bestyrelsen