TILBUD OM MEDLEMSKAB

Oprensning af søer

21 januar 2021

Mandag den 25. januar starter oprensningen af nogle af klubbens søer.

Der startes på hul 14 hvor søen renses for siv og dunhammer. Endvidere bliver den udvidet lidt mod nord. I forbindelse med oprensningen bliver der trafik hen over 14 fairway og Oddervej i arbejdsperioden.

Herefter flytter arbejdet til hul 10, her fjernes al bevoksning af pil mm ind mod 8 hul så vandoverfladen bliver synlig ved spil på hul 8. Der sker oprensning et stykke ud i søen rund langs kanten mod hul 8 og hele vejen over til 10 fairway. I den sydlige ende oprenses søen og bevoksning fjernes så den igen få sin oprindelige størrelse ud til de røde pæle i den ende. Vandoverfladen bliver herved skønsmæssigt mere end 750 m2 større.

I forbindelse med arbejdet vil områder af banen bliver afspærret på grund af kørsel med entreprenørmaskiner.