TILBUD OM MEDLEMSKAB

Regelskolen ved Oswald Academy

Introduktion
Regelskolen er et online indlæringsforløb om golfreglerne. Du lærer reglerne ved at se en række videoer, løse nogle videoopgaver og svare på en række spørgsmål.

 

Sådan kommer du i gang
Du oplyser dit navn og din e-mail adresse til Aarhus Golf Club. Klubben tilmelder dig så Regelskolen, hvorefter du straks modtager en e-mail fra Oswald Academy, hvori du skal bekræfte din tilmeldelse til Regelskolen (ved at trykke på et link). HUSK at bekræfte tilmeldingen – ellers får du ingen lektioner! Dagen efter din bekræftelse modtager du første mail, og derefter modtager du dagligt én mail (= en lektion) i ca. en måned.
Ved nogle havner denne mail i spamfilteret, så kig lige der hvis du ikke kan finde den.

 

Hvordan forløber det?
I hver mail er der en lektion, hvor du skal:

  1. Se en instruktionsvideo på typisk 2-5 minutter. NB: Når instruktionsvideoen (punkt 1) er færdig, skal du ikke trykke på nogen af de andre videoer, der bliver foreslået – du skal blot scrolle ned til punkt 2 og gå i gang med videoopgaven.
  2. Se en videoopgave inkl. et svar – varer typisk under 2 minutter.
  3. Løse en tekstopgave.

For at komme i gang skal du trykke på linket i de enkelte mails.

Undervejs er der nogle tests, og til sidst er der en regelprøve jfr. nedenfor.

 

Regelprøven
I den sidste mail, du modtager, skal du gennemføre den afsluttende regelprøve (slagspil) for at bevise, at du har et tilfredsstillende kendskab til reglerne. Regelprøven er todelt:

  1. Først en prøveeksamen med 18 spørgsmål, hvor du efterfølgende kan se dit resultat og svarene osv. Den kan du tage helt uden at skulle taste navn, kode eller noget andet.
  2. En eksamen, hvor du skal logge på med koden ”oswaldeksamen” (med små bogstaver).

Du skal svare rigtigt på mindst 12 af de 18 spørgsmål for at bestå!

NB: Du skal kun bestå én gang. Du skal ikke blive ved med at tage prøven, indtil du har 18 rigtige. Hvis du består den flere gange, er det kun første beståelse, der tæller (når man består, får man således alle de rigtige svar – og så er det jo noget nemmere at bestå bagefter…!)

 

Hvor lang tid til Regelprøven?
Bemærk, at du har én time til regelprøven. Hvis tidsfristen overskrides, vil du få fejl i de tilbageværende spørgsmål, du ikke har nået at svare på, da tiden udløb.

 

Har jeg bestået?
Når regelprøven er færdig, kan du med det samme se resultatet. LÆS GRUNDIGT, HVAD DER STÅR!

Hvis du har bestået, kan du med det samme se de rigtige og de forkerte svar, og kan se dit diplom. Aarhus Golf Club får besked fra Oswald Academy når du har bestået.

Hvis du er dumpet, kan du IKKE se resultaterne med det samme, men må så prøve at tage regelprøven igen. Det er den samme kode (”oswaldeksamen”) og du kan prøve så mange gange, du har lyst, indtil du har bestået.

 

Det går for langsomt
Hvis du gerne vil tage mere end én lektion om dagen, kan du sagtens gøre dette. Hver mail indeholder et link til Oswald Academys hjemmeside på det relevante klassetrin, og nederst på hver side på denne hjemmeside er der en knap til ”Næste klassetrin”, og når du trykker på den, kommer du videre til næste klassetrin. Dermed kan du gennemføre Regelskolen langt hurtigere end på en måned.

 

Jeg modtager ingen mails
Hvis du ikke modtager nogen mails fra Regelskolen, så skyldes dette typisk:

  1. Klubben har endnu ikke tilmeldt dig Regelskolen. LØSNING: Kontakt din klub og få dem til at tilmelde dig.
  2. Du har oplyst en forkert e-mail adresse til klubben eller klubben har tastet forkert e-mailadresse. LØSNING: Kontakt din klub med den korrekte e-mail adresse og få dem til at tilmelde dig igen.
  3. Mails’ene er havnet i din SPAM-mappe / uønskede post. LØSNING: Tilføj Brian Oswald som kontaktperson med e-mail adressen info@oswaldacademy.dk i det program, som du modtager e-mails med (fx Microsoft Outlook).

 

Flere med samme e-mail
Hvis I er flere, der har samme e-mail adresse (fx et ægtepar), kan I godt gennemføre regelprøven begge to. Jeres klub kan så blot nøjes med at tilmelde jeres e-mail adresse til Regelskolen én gang, og når I så kommer til regelprøven, indtaster I blot hver jeres navn (men den samme e-mail adresse), og så får I begge et diplom, selvom I har samme e-mail adresse.

 

Hvad koster det?
Du skal ikke betale noget til Oswald Academy for at bruge Regelskole (din klub har betalt for dig), så i den forstand er det helt gratis.