TILBUD OM MEDLEMSKAB

Så kommer sommeren til Aarhus Golf Club

24 marts 2017

Puttingreen og greens på indspils-området er nu åbne. Dog må de ikke betrædes hvis der er rimfrost på dem.

 

På mandag den 27. marts åbner greens på banen, i samme forbindelse afvikles vinterbanen.
Der bliver her i starten følgende retningslinjer for spillet på sommerbanen:

 • Banen er af hensyn til greens lukket frem til kl. 9. Behovet for dette vurderes løbende af chefgreenkeeperen.
 • Hvis starttiden udskydes grundet banelukning (vejret), slettes de bookede tider.
 • Pind placeringerne bliver sat med hensyn tagen til slitage og boldrul. (Position a, b, c er ikke i funktion).
 • Der lægges op på fairways, semirough, forgreens.
 • Der er stadig forbud mod kørsel med buggies. (Der er ingen undtagelser).
 • Der anbefales brug af bære bags.

 

Der er som bekendt blevet gravet en sø på hul 13, derfor er der følgende retningslinjer for spillet på hul 13:

 • Hul er lukket frem til fredag den 31. marts grundet arbejde på hullet.
 • Der kan fremadrettet forekomme yderlige lukninger af hul 13, grundet anlægsarbejde.
 • Når der åbnes op for spil, spiller damerne fra en vintermåtte eller et provisorisk teested foran de ny anlagte teesteder.
 • Herrerne spiller fra de nuværende teesteder.
 • De ny anlagte teesteder bliver indhegnet, og må på ingen måde betrædes. Områderne er markeret med blå pæle med sort top (areal under reparation med spilleforbud).
 • Søen markeres med blå pæle med sort top. Området må ikke betrædes. Der etableres en dropzone i venstre side op mod beplantningen.
 • Højre side af hullet frem mod søen markeres med blå pæle (areal under reparation).

 

Der bliver endvidere renoveret bunkers på banen:

 • Følgende greenbunkers er under renovering, midt for på hul 5, til venstre på hul 8, midt for på hul 10 samt begge på hul 14.
 • Der bliver placeret en blå pæl med sort top i midten af bunkers.
 • Alt færden på kanten af eller i bunkeren frabedes, af sikkerhedsmæssige hensyn.

 

Med venlig hilsen
Aarhus Golf Club