TILBUD OM MEDLEMSKAB

Sponsorforum på Aarhus Bryghus

26 februar 2019

Besøg hos Aarhus Bryghus med Sponsorforum og AGC

Brygmester Niels Buchwald bød de 24 fremmødte på øl, tre gode varianter under en spændende gennemgang af både Aarhus Bryghus’ historie og øllets historie generelt. En flot og spændende udvikling for virksomheden, fra det modige spring med indkøb af brugt udstyr fra USA, til de mange produkter og events, der i dag kendetegner Aarhus Bryghus.

Niels bød derefter på lækkert klassisk smørrebrød og en åben bar, med god mulighed for at prøvesmage forskellige varianter af øl – lige fra Black Monster til Det Tynde Øl (1,5%).

Derefter overgav formanden for golfklubben Claus Holm Christensen tak til sponsorerne for opbakning og støtte, og fortalte kort om nyt sponsorsamarbejde med Backen Bears, den kommende pro-turnering i juni, og bestyrelsens arbejde for at skabe godt klubmiljø og tilgang af medlemmer.
Morten Pedersen fra LokalBolig i Højbjerg lovede at finde bolig til den nye greenkeeper…

Lars Grunnet ledte derefter præsentationsrunden og vi bød velkommen til nye ansigter og virksomheder i forummet.
Her havde Marco Knudsen fra Formuepleje, der er klubbens seneste nye sponsor, også fundet tid til at deltage, velkommen til Marco og Formuepleje som sponsor i AGC.

På baggrund af debatten på sidste sponsor arrangement på Früd, havde Niels sammen med Rasmus Hoeks aftalt et kort oplæg til debat om salg online.
Rasmus havde kogt 15 min. highlights sammen på tværs af hans erfaringer fra forskellige brancher. Typiske ser man mange af de samme fejl, men 11 ting kendetegner også de virksomheder der lykkedes online:

 1. Investering – erkend og accepter at det koster og ikke er en engangsinvestering.
 2. Invester tid!! Ikke bare penge – men en intern ressource som kan syre, drive, udvikle, passe den webshop.
 3. Online kendskab slår branchekendskab (forstå mediet så er produktet principielt underordnet)
 4. Man skal ikke have ‘for mange kokke’ – giv beføjelser til få dedikerede medarbejder så man undgår flaskehalse.
 5. Det er en maraton – ikke en 100 m sprint…
 6. 80% er godt nok!!! Kom i gang og så ret til løbende – opstart, lær, lav ændringer, optimeringer, gentag.
 7. Godt design – det skal matche salg og data og ikke styres af ledelsens smag osv. Udseende afhænger af produkt og kunder – og data viser hvad der virker.
 8. Opfind ikke den dybe tallerken – accepter standarder og brug FB og google annoncer.
 9. Man åbner ikke en butik ude på landet…skaf TRAFIK TRAFIK TRAFIK indtil din webshop – den skal ’opdages’.
 10. Do things that dont scale – alt kan/skal/bør ikke automatiseres, ikke fra en start…
 11. Data og hårdt arbejde – ikke kreative processer hvor vi føler farven…

Fortsat debat om beslutninger og online salg og hvem klarede sig og hvem gjorde ikke.
Rasmus: ‘Den digitale disciplin er stadig ny og ikke som købmandskab, noget der har eksisteret i flere 100 år – vi skal stadig lære og forstå det.’

Og dertil mere god øl…

Tak for et godt arrangement til Niels Buchwald Aarhus Bryghus for dejlig smørebrød og øl a libitum.

Vi ses hos CAND til brunch torsdag d. 7. marts kl. 8.30-10.30

Venlig hilsen
Sponsorudvalget
Lars – Christen – Mette