TILBUD OM MEDLEMSKAB

Sponsorforum på besøg Cand+

08 marts 2019

CAND+ bød velkommen til deres lokaler i Navitas.


Velkomsten blev efterfulgt af en god morgenmad. Hvor deltagerne havde mulighed at stifte bedre bekendtskab med de øvrige  deltagere ved deres bord.


Efter morgenmaden bød Christen alle gamle som nye medlemmer velkommen og Mette ledte os rundt i præsentationsrunden af deltagerne.

Herefter fik CAND+ mulighed for at præsentere deres meget spændende forretning og koncept, som matcher de studerendes kompetencer med virksomhedernes behov.

Grundlaget for CAND+ er bygget på de 3 stifters egne oplevelse af problemet med at skaffe et relevant studie job, samt efter endt studietid oplevet hvor svært det er at vedligeholde et netværket i studiekredse til at kunne finde den rette person til en given opgave.

De oplevede, at de studerende alle havde stort fokus på studiejobs i store virksomheder og overså mulighederne hos de mindre og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har på den anden side svært ved at gennemskue, hvordan de studerende kan bidrage til væksten og udviklingen af virksomheden.

CAND+ er blevet bindeledet mellem de studerende og virksomhederne.

CAND+ Hjælper virksomhederne med at komme i kontakt med de “rigtige” studerende på en let og overskuelig måde, hvor virksomhederne kan tilpasse antallet af resourcer efter deres behov.

CAND+ varetager hele håndteringen af de studerende og klæder dem på til at komme ud i “den virkelige venden” De gør dem arbejdsparate, og hjælper de studerende med at identificere deres kompentencer, og hvordan de kan bruge dem ude i virksomhederne.

De studerende lønnes af CAND+ og CAND+ sørger for at skabe et ungt fællesskab, som de studerende kan have svært ved at finde i virksomheder.


CAND+’s præsentation ledte samtalen over i en gruppedialog, om hvordan deltagerne i Sponsorforum oplever eller har oplevet samarbejdet med studerende i deres respektive virksomheder.

Afslutningsvis kom deltagerne med input til sponsorudvalg, på hvordan de oplever at være en del at sponsorforums arrangementer.

Her er de primære tilbagemeldinger:

  • Positivt at det ikke blot er et overfladisk salgsnetværk
  • Samværet rundt om Golfen skaber en tættere relation mellem deltagerne
  • Spændende med forskelligheden og at stifte bekendtskab med mange faggrupper

Et helt igennem informativ og spændende arrangement hos CAND+ med plads til både det faglige og sociale.

Venlig hilsen
Sponsor udvalget