TILBUD OM MEDLEMSKAB

Vedtægterne skal gennemarbejdes.

29 oktober 2018

På klubbens generalforsamlingen der blev afholdt den 20. marts 2018 blev følgende udtrykt af Lisbeth Moltzen:

”Bestyrelsen har en ambition om at få gennemarbejdet vedtægterne i løbet af den kommende periode, så andre eventuelle uklarheder eller modsætninger kan fjernes. Medlemmer med lyst og interesse i dette arbejde vil få mulighed for at deltage.”

Derfor opfordres medlemmer med lyst og interesse i dette, til at melde sig til arbejdet ved at sende en mail til Peter på pa@aarhusgolf.dk