TILBUD OM MEDLEMSKAB

Vinteren nærmer sig

16 november 2018

Efteråret på banen har været rigtig fornuftig med relative faste greens, og tørre fairways. Vi har også været forskånet for alt for voldsomme svampeangreb på greens, hvilket er positivt. Men vi nærmer os med jævne skridt december, og tidspunktet for overgangen til vinterbane nærmer sig. Som de tidligere år vil vi vurdere banens tilstand fra dag til dag. Vi lukker dog ikke ned for sommer banen med dags varsel😊.

Fra mandag den 19. november vil teestedsmarkeringerne blive flyttet helt frem for at slide mindst muligt på teestederne. Det betyder at der fra på mandag vil kunne spilles fra klubtees, tee 58 og tee 48, samt fra begyndertee

I næste uge vil greens også bliver vertidrainet med 24 mm faste spyd i 30 cm dybde, det vil lave en del ravage i overfladen. Vi er bevidste om at det forringer bold rullet markant, men det er nødvendigt for at forbedre dræneffekten i greens. Det er også det eneste tidspunkt på året hvor vi har mulighed for at lave sådan en voldsom behandling, da det tager en del tid før rullet vil være “back to normal”. Arbejdsprocessen er ikke voldsom tidskrævende. Det forventes at opgaven er klaret på maksimalt tre dage. Der vil blive spillet ind til en provisorisk green på det aktuelle hul vi arbejder på.