TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderturneringer

Deltagelse i begynderturneringerne er en af de bedste måder at komme i gang med at spille golf. Turneringen afvikles over 9 huller med efterfølgende fællesspisning og præmieoverrækkelse i klubhuset. Deltagelse i fællesspisning er naturligvis frivillig, men det er en hyggelig afrunding på en god golfdag. Ifølge traditionen sidder man sammen med sine medspillere og spiser.

Husk blot at hvis du deltager, skal maden bestilles og betales i klubbens restaurant inden turneringsstart.

Anbefaling.
Kom og vær med, du lærer mange andre golfere at kende, og de kan blive dit golfnetværk mange år frem.

Turneringskalender
Der spilles som udgangspunkt begynderturnering alle torsdage med gunstart kl. 17.00 i sæsonen fra primo april til ultimo september, dog ikke på helligdage og i juli.

Datoer for alle begynderturneringerne er anført i Golfbox under klubturneringer. Tryk her for at komme til Golfbox.

Turneringsbetingelser
Turneringerne er primært for spillere over 18 år med handicap mellem 37 og 72.
Alle med handicap 37 og derover kan deltage som spiller.
Alle med handicap 36 og derunder kan deltage som hjælpere.
Hvis du starter sæsonen som begynder (handicap over 36), spiller du som begynder sæsonen ud, selvom du kommer under handicap 36. Du har således mulighed for at spille om point til årskortet. Du skal dog spille med dit aktuelle handicap gennem turneringerne.

Tilmeldingen og eventuel framelding foregår på: www.golfbox.dk. Her kan du også læse turneringsbetingelsr og praktiske oplysninger for den enkelte turnering.
Sidste frist for tilmelding er kl. 14.00 på spilledagen. Hvis man er rettidig tilmeldt, kan man komme i klubhuset fra kl. 16.00 til klokken 16.30 for at betale samt få information om, hvilket hul man skal starte på, og hvem man skal spille med.

Kl. 16.45 mødes spillerne ved hul 1/nummermarkering. Herefter går holdet sammen ud på banen for at være klar til at starte kl.17.

Turneringsfee er 20 kr. Beløbet går til præmier.
Hvis du ikke kommer til turneringen, du er tilmeldt og ikke rettidig har meldt fra, skal du alligevel betale turneringsfee. Til sommerafslutning og årets afslutningsmatch er der forhøjet turneringsfee, da der indregnes fællesspisning.

Scorekort udskrives før turneringsstart. Oftest har turneringsudvalget gjort dette. Ellers kan du få hjælpe af begynderudvalget eller din medspiller.

Holdet består af 3 spillere – 2 begyndere og èn hjælper.
Hjælperen vil guide dig med at blive fortrolig med god golfetik og forståelse af, hvordan en golfrunde bedst afvikles og herved gøre golfrunden til en positiv oplevelse.
Hjælperens opgave er ikke at give dig særskilt golfinstruktion med svingteknik og lignende instruktion.

Spillere med handicap 56 – 72 slår ud fra begynderteestedet. (markeret med orange markering).
Alle med handicap på 55 eller derunder slår ud fra rødt teested. Spillere i handicap 41-54 har dog mulighed for at spille fra fremrykket teested på hul 6 og hul 10.
Hjælperen vil guide dig om, hvor udslaget skal foretages.

Handicappet er et tal, der siger noget om din spillestyrke, jo bedre du bliver des lavere bliver dit handicap.
Når du starter din første begynderturnering, er du tildelt handicap 72.
Spiller du 9 huller og opnår 18 point, har du spillet til dit handicap. Opnår du flere point, bliver dit handicap nedskrevet med et tilsvarende antal point, som er opnået over 18 point.
F.eks. har du handicap 72 og scorer 24 point på 9 huller, bliver du reguleret ned i handicap til 66.
Der spilles med fuldt spille-handicap. Dette gælder også C-spillere.

Rækker
A-rækken: handicap 36 og derunder
BD-rækken: begynder damer – handicap 37 – 54
BH-rækken: begynder herrer – handicap 37 – 54
C-rækken: begynder handicap 55-72

Præmier og resultater

Turneringsledelsen vil under fællesspisningen sørge for præmieuddeling og være til rådighed for besvarelse spørgsmål.

Du skal dog være til stede for at få din præmie uddelt.

Efter hver turnering offentliggøres resultatet på opslagstavlen.

Ved begynderturneringerne er det muligt at optjene point til årskortet. Præmier for årets bedste score af point overrækkes ved afslutningen af årets begynderturnering.