TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderturneringer

Begynderturnering:

Når du har bestået slagprøverne og deltaget i den banespecifikke regelundervisning, kan du deltage i begynderturneringen.

Det er et krav, at du deltager 4 gange før du kan få tilladelse til at spille AGC’s bane.

”Begynderturneringen” er en hyggematch, hvor det primære mål er at blive fortrolig med at færdes på banen, føre scorekort, lære andre at kende, spille sig ned i handicap – og alt det øvrige, der hører med til golfspillet.

Gennem deltagelse i begynderturneringen får du praktisk øvelse i at færdes på golfbanen og du kommer til opleve, hvordan dine slag fungerer i en golfrunde, ligesom du får prøvet dit kendskab til reglerne af på banen.

Derudover møder du andre golfspillere fra klubben og får på den måde adgang til det sociale liv som er en del af golfspillet.

Gradvist får du dig spillet ned i handicap – først fra begynderhandicap til normalhandicap ved at score 18 point på ni huller. Senere fra normalhandicap 54 til et lavere handicap.

Begynderturneringen afvikles over 9 huller med efterfølgende samling i klubhuset. Deltagelse er en hyggelig afrunding på en god golfdag. Ifølge traditionen sidder man sammen med sine medspillere uanset om man ønsker at spise eller blot skal have noget at drikke.

Husk blot at hvis du vil spise efter turneringen, skal maden bestilles og betales i klubbens restaurant inden turneringsstart.

Anbefaling.
Kom og vær med, du lærer mange andre golfere at kende, og de kan blive dit golfnetværk mange år frem.

Turneringskalender
Der spilles som udgangspunkt begynderturnering alle torsdage med gunstart kl. 17.00 i sæsonen fra primo april til ultimo september, dog ikke på helligdage og i juli.
Har man ikke mulighed for at deltage om torsdagen, er det muligt at få tildelt en mentor, der kan spille de 4 nødvendige runder med en. Det er alene kontoret der tildeler en godkendt mentor.

Datoer for alle begynderturneringerne er anført i Golfbox under klubturneringer. Tryk her for at komme til Golfbox.

Turneringsbetingelser

Tilmeldingen og eventuel framelding foregår på: www.golfbox.dk. Her kan du også læse turneringsbetingelser og praktiske oplysninger for den enkelte turnering.
Sidste frist for tilmelding er om onsdagen kl. 18.00. Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret.

Deltagerne møder i klubhuset fra kl. 16.00 til klokken 16.30 for at betale samt få information om, hvilket hul man skal starte på, og hvem man skal spille med.

Her udleveres scorekort, som på forhånd er udfyldt både med dine egne oplysninger og dine medspilleres.

Samtidig udsendes der en kode til indtastning af scores på mobiltelefonen. Hvert hold vælger en spiller som er ansvarlig for at indtaste alle scores på hvert hul – enten under runden eller umiddelbart efter. Når holdet har færdigspillet runden kontrolleres, at scorekort er udfyldt rigtigt og at der er overensstemmelse mellem scorekort og den digitale ind beretning.

Kl. 16.45 mødes spillerne for enden af klubhuset. Herefter går holdet sammen ud på banen for at være klar til at starte kl.17. Husk pitchfork og evt. tællesnor, bolde og andet udstyr.

Turneringsfee er 20 kr. Beløbet går til præmier.

Holdet består af 3 til 4 spillere – og der vil være en eller flere erfarne hjælpere i blandt.

Hjælperen vil guide dig med at blive fortrolig med god golfetik og forståelse af, hvordan en golfrunde bedst afvikles og herved gøre golfrunden til en positiv oplevelse.
Hjælperens opgave er ikke at give dig særskilt golfinstruktion med svingteknik og lignende instruktion.

Spillere med begynderhandicap 54 slår ud fra begynderteestedet. (markeret med gul/orange markering).
Alle med normalhandicap på 54 eller derunder slår ud fra rødt teested. Hjælperen vil guide dig om, hvor udslaget skal foretages.

Handicappet er et tal, der siger noget om din spillestyrke, jo bedre du bliver, des lavere bliver dit handicap.
Når du starter din første begynderturnering, er du tildelt begynderhandicap 54.
Spiller du 9 huller og opnår 18 point, har du spillet til dit handicap. Det betyder, at dit begynderhandicap bliver ændret til et normalhandicap på 54.

Indtil du opnår 18 point, ændres dit begynderhandicap ikke – det er fortsat 54.

Efter du har opnået de 18 point og har fået et normalhandicap, vil dit handicap løbende blive ændret i takt med, at du scorer flere end 18 point på 9 huller eller flere end 36 point på 18 huller.

Ændringen beregnes løbende i golfbox og det er derfor vigtigt at du løbende indleverer scorekort, så dit handicap er retvisende. Scores fra begynderturneringen indrapporteres hver gang.

Rækker
Rækker skal tilrettes som følgende:
A: handicap 40 og derunder
B: handicap 40,1 – 53,9
C: handicap 54 –  begynderhandicap 54

Præmier og resultater

Turneringsledelsen vil under fællesspisningen sørge for præmieuddeling og være til rådighed for besvarelse spørgsmål.

Du skal dog være til stede for at få din præmie uddelt.