TILBUD OM MEDLEMSKAB

Tirsdags-formiddagsdamerne (TFD)

Hvem kan deltage?

TFD er en klub for AGCs kvindelige medlemmer over 18 år med maks. hcp. 40.

Medlemmer uden EGA-handicap kan også deltage (se i øvrigt under afsnittet Præmier).

TFD er en officiel klub i klubben, hvilket betyder, at TFD-turneringer er tællende.

 

TFD´s formål

At integrere golf og socialt samvær.

Sæsonstart

1. tirsdag i april

Kontingent

350 kr. for sæsonkort, som bedes indbetalt ved sæsonstart på Sydbank konto 7120 1004224.
Husk medlemsnummer og navn, hvis pladsen tillader det.

Enkelt turnering: 35 kr.

Efter sommerferien er prisen 175 kr. for resten af sæsonen

Reglerne

Tilmelding: Via golfbox mandag inden kl. 12.00.
Starttid udsendes pr. email efter kl. 16 mandag og kan også ses på golfbox.

Framelding/udeblivelse

Står man ikke ved 1. teested senest 10 min. før tee-off-tid, forventes man ikke at komme.
Afbud efter kl. 18.00 sendes pr. SMS til turneringslederen.

Turneringsstart:

kl. 09.00 for 1. start. Der er 7 minutter mellem hver start.

Rækker

Der spilles i 2 lige rækker.

Præmier

Der uddeles 1. og 2. præmie i begge rækker (A og B) efter hver turnering ved min. 5 spillere i hver række.

Birdie: Udløser en glasfugl, når der spilles til sommergreens.

Resultater: Se venligst leaderboard på golfbox.

Turneringsudvalg

Turneringsudvalget består af fire-fem personer. Udvalget er selvsupplerende.

TFD-turneringsudvalg i 2018 er

Bodil Dalgaard Nielsen (29 85 18 63) – kasserer

Lene Laursen (23 46 93 09)

Karin Thybo (25 55 54 00)

Ruth Hansen (21 48 94 12)

Irene Madsen Graver (24 91 71 15)