TILBUD OM MEDLEMSKAB

Fra Prøvemedlem til Golfspiller

FRA PRØVEMEDLEN TIL GOLFSPILLER – SÆSON 2024

Gennem prøvemedlemsskabet i Aarhus Golf Club begynder din rejse som golfspiller. Golf er en social sport, hvor man på grund af handicapsystemet kan spille sammen på kryds og tværs af erfaring og kunnen. Som nybegynder får du introduktion til grundlæggende teknikker og regler under kyndig vejledning fra erfarne trænere. Med tiden og dedikation opnår du dit golfkørekort og tegner et klubmedlemsskab, hvilket åbner døren til adgang til de fleste golfbaner. Herfra kan du skræddersy din rejse mod at mestre golfspillet på det niveau, du ønsker, med udfordringer og belønninger langs vejen.

Prøvemedlemsskabet i Aarhus Golf Club indeholder følgende elementer:

Undervisning:
Alle prøvemedlemmer starter med 5 gange træning på et fast hold. (datoerne sendes ud til alle).
For at sikre os at I kommer godt i gang, vil der efterfølgende være et tilbud om yderligere træning. Datoer sendes ud til alle


Regelundervisning

Banespecifik regelundervisning
Det foregår som en 2 timers gruppevandring på banen, hvor der gennemgås de helt almindelige forekommende regel- og etikettespørgsmål.
Tilmelding sker via GolfBox og deltagelsen registreres af underviserne. Det er vigtigt at melde sig til hurtigt, da deltagelse er en forudsætning for at komme på banen.

DGU’s regelundervisning og regelprøve:
Sideløbende med de øvrige aktiviteter kan du deltage i DGU’s digitale regelundervisning og endelig afslutte med at bestå regelprøven digitalt

 Link til regelundervisning: Tryk her

Link til regelprøve: Tryk her

HUSK: Efter regelprøve at angive, at den tages som et led i dit golfkørekort.

 

Guidet spil på banen
Når trænerne melder dig klar til spil og når du har deltaget i den banespecifikke regelundervisning, er du klar til at spille på banen under kyndig vejledning.
Målet er at styrke dine færdigheder til at kunne spille på banen. Og samtidig at opnå de 18 point, der ændrer dit handicap fra et begynderhandicap til et normalt handicap.

Mentor ordning:
En mentor er en erfaren spiller fra klubben, som har meldt sig til at gå runder med nye spillere.
Alle mentorer er godkendt af kontoret og du bliver sat i forbindelse med din mentor via kontoret. Lykkes det ikke at finde et godt match i første forsøg skal du henvende dig til kontoret, og så vil du få en ny.

Begynderturnering:
Begynderturneringerne er for at give nye golfspillere adgang til at spille på banen sammen med andre nye spillere og erfarne klubmedlemmer. Der er turnering hver torsdag i sæsonen med start klokken 17.00 med undtagelse af juli måned, hvor turneringen flyttes til søndag med start klokken 16.30.
Tilmelding til turneringerne sker i GolfBox.

Selvstændigt spil på banen:
Efter 4 guidede runder på banen, hvoraf mindst 1 skal være en begynderturnering og efter at du har bestået DGU’s regelprøve, må du selv tage ud og spille på banen. Der er begrænsede muligheder for at bestille tider – og du kan se de aktuelle begrænsninger her (Indsæt link).
Du kan bestille tid på GolfBox. 

Medlemskab efter prøvetid
Sådan består du:

  • Du skal have deltaget i mindst 5 holdtræninger. Trænerne skal godkende dig.
  • Have deltaget i banespecifik regelundervisning.
  • Spillet 4x 9-hullers guidede runder, hvoraf mindst 1 skal være turnering.
  • Bestået DGU’s regelprøve

Fuldt medlemskab:
Efter at have gennemført undervisning, regelundervisning og regelprøve kan du melde dig ind som fuldgyldigt medlem af Aarhus Golf Club, når du har scoret mindst 18 point på en 9 hullers runde. Dermed har du fuld spilleret i Aarhus Golf Club og på de fleste danske og udenlandske baner.

Begyndermedlemskab:
Hvis det ikke lykkedes at opnå et normalt handicap (opnås ved at score 18 point eller derover på 9 huller), kan du fortsætte på et begyndermedlemsskab.
Du har spilleret lokalt med begrænsede spilletider for begyndermedlemmer, som opdateres løbende på hjemmesiden.


Du kan læse mere om de forskellige medlemstyper på hjemmesiden:
Tryk her

Du kan læse mere om tilmelding i Golf Box her:

 På hjemmesiden finder du andre relevante sider særligt for begyndere. Hjemmesiden: Tryk her