TILBUD OM MEDLEMSKAB

Lokalregler

LOKALREGLER FOR AARHUS GOLF CLUB

Bemærk: Det kan forekomme, at en eller flere lokalregler kan være udeladt i turneringsbetingelserne, i kommende turneringer.

1. Markeringer.

Hvide pæle: Out of bounds
Røde pæle: Rødt strafområde
Blå pæle: Areal under reparation
Grøn top: Spilleforbud
Hvid Plade: Droppezone

 

2. Furer/render i bunkere efter vandskyld.

Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter Regel 16.1c

3. Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.) Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted

4. Intern out of bounds – spil af 6. hul og 10. hul.

Ved spil af:
hul 6 er 5., 7. og 8. hul out of bounds.
hul 10 er 8. og 9. hul out of bounds.

Under spil af alle andre huller end hul 6 er sorte pæle der står mellem hul 6 og henholdsvis 5, 7 og 8 ikke flytbare forhindringer.
Under spil af alle andre huller end hul 10 er sorte pæle der står mellem hul 10 og henholdsvis 8 og 9 ikke flytbare forhindringer.

5. Afgrænsning af out of bounds på 1., 2., 3., 4., 12. og 14. hul.

Den banenære asfaltkant af Moesgård Allé, Ny Moesgårdvej og Oddervej danner out of bounds grænsen ved spil af 1., 2., 3., 4., 12. og 14. hul.

6. Pæle, skilte mv. er ikke-flytbare forhindringer.

Følgende behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1, men hvor der ikke må tages lempelse efter Regel 15.2:

 • Røde og blå pæle på banen.
 • Skilte
 • Afstandsplader i fairway.
 • Afstandssten på banen.
 • Orange begynder-teestedsmarkeringer.
 • 150-meters markeringerne på banen (= Kampesten med gul maling på).

7. Provisorisk bold for en bold i et strafområde på 4., 9., 10. og 15. hul.

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 4, 9, 10 eller 15, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3)

 1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne
 2. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet, så skal spilleren fortsætte med den provisoriske
 3. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet, så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

8. Unge træer.

De unge træer identificeret med trådnet, støttepæle eller blåt bånd er områder med spilleforbud:

 • Hvis en spillers bold ligger hvor som helst på banen, undtagen i et strafområde, og den ligger på eller berører et sådant træ, eller et sådant træ er til gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal spilleren tage lempelse uden straf efter Regel 16.1f.
 • Hvis bolden ligger i et strafområde, og der er gene for spillerens stance eller område for tilsigtede sving, skal der tages lempelse enten med straf i henhold til Regel 17.1e, eller uden straf efter Regel 17.1e (2).

9. Græsbunker på 7. hul.

Græsbunkeren på 7. hul skal behandles som en del af det generelle område og ikke som et strafområde.

11. Spilleforbud: Strafområdet bag green på 17. hul.

Området inden for strafområdet bag greenen på 17. hul, defineret af røde pæle med grøn top, er et område med spilleforbud.

Hvis en bold er i strafområdet (herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet) må bolden således ikke spilles, som den ligger.

Spilleren har disse lempelsesmuligheder, hver med ét strafslag:

 • Tage lempelse efter Regel 17.1 eller
 • Som en ekstra mulighed droppe den originale bold eller en anden bold i droppezonen. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

 

Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den Generelle straf.

 

—-o0o—-

 

Udarbejdet: Primo 2019.
Godkendt af DGU: marts 2019