TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderudvalg

Udvalgsmedlemmer:
Kurt Mathiasen, formand
Ejnar Ørum Schmidt
Anne-Mette Derlich
Anders Petri Foged
Henriette Linde
Lisbeth Moltzen, bestyrelsens repræsentant i udvalget

 

Begynderudvalgets målsætninger er:
at inspirere og udvikle begynderen i forhold til golfspillet
at fastholde begynderens tilknytning til Aarhus Golf Club

Opgaver:

Begynderudvalgets opgave er at forestå begynderarbejdet i Aarhus Golf Club, med afviklingen af begyndermatcherne og klubmesterskaberne for begyndere.