TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderudvalg

Udvalgsmedlemmer:
Torben Lind Gustavussen, Formand
Ejnar Ørum Schmidt, Næstformand
Lene Hansen, Kasserer
Irmelin Brøckner
Solveig Madsen
Anders Foged
Lisbeth Moltzen, bestyrelsens repræsentant i udvalget

 

Begynderudvalgets målsætninger er:
at inspirere og udvikle begynderen i forhold til golfspillet
at fastholde begynderens tilknytning til Aarhus Golf Club

Opgaver:

Begynderudvalgets opgave er at forestå begynderarbejdet i Aarhus Golf Club, herunder afviklingen af begyndermatcherne og klubmesterskaberne for begyndere, samt diverse andre tiltag og arrangementer for begynderne