TILBUD OM MEDLEMSKAB

Begynderudvalg

Udvalgsmedlemmer:
Jan Christensen, formand
Lisbeth Moltzen, bestyrelsens repræsentant
Irmelin Brøckner
Bettina Bundgaard
Solveig Madsen
Lene Hansen

 

Begynderudvalgets målsætninger er:
at inspirere og udvikle begynderen i forhold til golfspillet
at fastholde begynderens tilknytning til Aarhus Golf Club

Opgaver:

Begynderudvalgets opgave er at forestå begynderarbejdet i Aarhus Golf Club, herunder afviklingen af begyndermatcherne og klubmesterskaberne for begyndere, samt diverse andre tiltag og arrangementer for begynderne