TILBUD OM MEDLEMSKAB

Regler og handicap

Udvalgsmedlemmer:
Martin Bøgehave

Udvalget er ansvarlig vedrørende spørgsmål medlemmernes handicap og træffer afgørelse i sager vedrørende golfreglerne. Udvalget består af regelkyndige medlemmer og skal så vidt muligt være dommeruddannede level 2, således udvalget professionelt kan rådgive kommitéen i forbindelse med turneringer.

Udvalget er nedsat af Aarhus Golf Clubs’s bestyrelse og refererer til denne.

Udvalget supplerer sig efter behov med regelkyndige medlemmer.

 

Formål

Udvalgets formål er

 1. at udbrede kendskabet til golfspillets regler, herunder ændringer og lokale regler
 2. I samarbejde med AGC sekretariat at sikre medlemmerne har et korrekt handicap.
 3. at regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU’s retningslinjer
 4. at rådgive bestyrelsen i disciplinærsager, der vedrører regler og opførsel på klubbens arealer.

 

Opgaver

Udvalgets opgave er:

 1. at udbrede kendskabet til golfregler og etiketteregler blandt klubbens medlemmer f.eks. gennem regelinformation, regelundervisning og regelprøvning af nye medlemmer.
 2. at påse at medlemmernes handicap er retvisende og løbende reguleres i overensstemmelse med WHS retningslinjer.
 3. at påse at klubbens turneringer afvikles i overensstemmelse med golfreglerne og at resultater registreres i overensstemmelse med WHS, med henblik på regulering af handicap.
 4. at behandle og afgøre sager i forbindelse med spil på banen. Sager behandles efter de af bestyrelsen godkendte retningslinjer for udvalgets sagsbehandling.
 5. at sager, som vedrører gæstespillere, forelægges bestyrelsen inden de videresendes til spillerens hjemmeklub.
 6. at udarbejde lokale regler. Disse skal til godkendelse hos DGU i fornødent omfang.
 7. at påse – i samarbejde med følgegruppe, turneringsudvalg og geenkeeper – at banens mærkninger er i overensstemmelse med reglerne og hensigtsmæssige i forhold til spillets afvikling.

 

Undervisning

Udvalget kan gennemføre undervisning i regler efter aftale med relevante udvalg eller bestyrelse. Formålet med regelundervisningen er, at vi alle, begynderen såvel som den erfarne, skal få en god oplevelse, når vi er ude at spille golf.

Undervisningen sammensættes så den passer til den gruppe der undervises.

 1. Der vil være undervisning af regler i forbindelse med træningen af begyndere. Undervisningen vil foregå i små grupper af op til 20 personer.  Denne foregår på banen og varer ca. 2 timer.
 2. I tilfælde af et ønske fra eksempelvis turnerings- eller sportsudvalget kan en uddannet dommer gennemføre undervisning efter behov.

 

I tilfælde af spørgsmål kan udvalget kontaktes via e-mail: hcp-agc@hotmail.dk