TILBUD OM MEDLEMSKAB

Bestyrelsen

Finn Lund Andersen
Formand

Jacob Norby
Næstformand

 

Gitte Brøgger Led
Kasserer

Bo Telen Andersen
Bestyrelsesmedlem

Kim Bjerre
Bestyrelsesmedlem

 

 

Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse og økonomiske styring af klubben på ge­neralforsam­lingens vegne.

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2024:

Referat fra den 24. januar 2024
Referat fra den 30. januar 2024
Referat fra den 28. februar 2024.
Referat fra den 19. marts 2024
Referat fra den 24. april 2024
Referat fra den 7. maj 2024

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2023:

Referat fra den 24. januar 2023
Referat fra den 13. marts 2023
Referat fra den 27. april 2023
Referat fra den 22. juni 2023
Referat fra den 29. august 2023
Referat fra den 27. september 2023
Referat fra den 16. november 2023
Referat fra den 14. december 2023

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2022:

Referat fra den 18. januar 2022
Referat fra den 8. februar 2022
Referat fra den 29. marts 2022
Referat fra den 29. marts 2022 (Kontituering)
Referat fra den 21. april 2022
Referat fra den 17. maj 2022
Referat fra den 14. juni 2022
Referat fra den 22. august 2022
Referat fra den 19. september 2022
Referat fra den 24. oktober 2022
Referat fra den 8. December 2022

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2021:

Referat fra den 04.10.2021
Referat fra den 28.08.2021
Referat  fra den 24.06.2021
Referat fra den 22. februar 2021
Referat fra den 10. maj 2021
Referat fra den 23. november 2021.
Referat fra den 13. december 2021.

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2020:
Referat fra den 4. februar 2020
Referat fra den 10. marts 2020
Referat fra den 8. juni 2020
Referat fra den 17. august 2020
Referat fra den 14. september 2020
Referat fra den 30. september 2020
Referat fra den 2. november 2020
Referat fra den 7. december 2020

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2019:
Referat fra den 19. februar 2019
Referat fra den 7. marts 2019
Referat fra den 6. maj 2019
Referat fra den 17. juni 2019
Referat fra den 26. august 2019
Referat fra den 26. september 2019
Referat fra den 25. november 2019

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2018:
Referat fra den 30. januar 2018
Referat fra den 27. februar 2018
Referat fra den 20. marts 2018
Referat fra den 20. marts 2018
Referat fra den 23. april 2018
Referat fra den 11. juni 2018
Referat fra den 10. september 2018
Referat fra den 16. oktober 2018
Referat fra den 12. december 2018

Du kan her læse referaterne fra bestyrelsesøderne i 2017:
Referat fra den 28. februar 2017
Referat fra den 21. marts 2017
Referat fra den 21. marts 2017
Referat fra den 3. april 2017
Referat fra den 12. juni 2017
Referat fra den 28. august 2017
Referat fra den 10. oktober 2017
Referat fra den 7. november 2017
Referat fra den 5. december 2017