TILBUD OM MEDLEMSKAB

Priser og kontingent

Her kan du se kontingenter og betingelser for medlemskaberne i Aarhus Golf Club. Gældende pr. 1. januar 2024

Kontingentet der betales her i klubben skal ses som betaling for at benytte faciliteterne i sæsonen, som typisk er fra primo april til medio oktober.
Alt hvad der kommer udover det er en bonus, og nogle gange sætter vejret begrænsninger for os.

Seniorer med indskud
8.300

Fuldtidsmedlemskab.
Kontingentet opkræves med kr. 4100,- den 1.1 og kr. 4200,- den 1.7.
Der betales et indskud på 5.000,- kr. ved indmeldelsen.

Juniorer med banetilladelse
2.525,-

Fuldtidsmedlemskab for unge mellem 7 og 18 år, der har opnået banetilladelse.
Det år man fylder 19 år er man ungdomsspiller hele året, skiftet til ungdomsspiller sker automatisk.
Kontingent opkræves med kr. 1225,- den 1.1 og kr. 1300 den 1.7.

 

Familiemedlemskab
16.600,-

Familiemedlemskabet dækker ægteparret og deres hjemmeboende bør under 18 år.
Kontingentet opkræves med kr. 8200,- den 1.1 og kr. 8400,- den 1.7.
Der betales ved et indskud på 10.000,- kr. ved indmeldelsen.
En familie der allerede er medlemmer af Aarhus Golf Club, kan konvertere deres medlemskaber til et familiemedlemskab ved henvendelse i sekretariatet.

 

Seniorer uden indskud
9.600,-

Fuldtidsmedlemskab.
Kontingentet opkræves med kr. 4750,- den 1.1 og kr. 4850,- den 1.7.

 

Dobbelt medlemskab
5.350,-

Fuldtidsmedlemskab for golfspillere med hjemmeklub i en anden golfklub under DGU eller tilsvarende international organisation.
Kontingentet opkræves den 1.1.
* Se yderligere betingelser nedenfor

Ungdom
3.800,-

Fuldtids medlemskab for unge mellem 19 og 25 år.
Det år man fylder 19 år er man ungdomsspiller hele året.
Det år man fylder 26 er man seniorspiller hele året, skiftet til seniorspiller sker automatisk.
Kontingentet opkræves med kr. 1850 den 1.1 og kr. 1950 den 1.7.
Indskud betales ved overgang til seniormedlem.

 

Studiemedlemskab
3.800,-

Fuldtidsmedlemskab for studerende mellen 26 og 30 år.
Kontingentet opkræves med kr. 1850 den 1.1 og kr. 1950 den 1.7.
** Se yderligere betingelser nedenfor

Fleksmedlemskab
2.650,-

For golfspillere der har opnået banetilladelse. Som Fleksmedlem må du benytte klubbens træningsfaciliteter. Ved spil på banen skal der altid betales fuld greenfee.
Kontingentet opkræves den 1.1.

 

Passive
1.550,-

For seniorer og unge, som senere kan overføres til aktivt medlemskab.
Som Passiv medlem må du benytte klubbens træningsfaciliteter.
Kontingentet opkræves den 1.1.
Der betales et indskud på 2000,- kr ved indmeldelsen.
*** Se yderligere betingelser nedenfor

 

Det med småt.

Gør dig bekendt med klubbens vedtægter.

Meddelelse om udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest 1 måned før næste kontingentperiode. Udmeldelsen er gyldig når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra sekretariatet.

*Dobbelt medlemskab
Kontingentet i hjemmeklubben skal være minimum 4.000,- kr.
Medlemskabet berettiger ikke til deltagelse i klubmesterskaberne i Aarhus Golf Club.
Hvis medlemskabet i den oprindelige hjemmeklub opsiges, skal det dobbelte medlemskab konverteres til ordinært medlemskab i Aarhus Golf Club for fortsat medlemskab i Aarhus Golf Club.

**Studiemedlemskab
Der skal til Aarhus Golf Club én gang årlig fremsendes studiebevis, som viser at man er studerende ved universitetet, handelshøjskolen eller lignende. Studiet skal have en varighed på minimum 2 år.
Studiemedlemskabet giver mulighed for at udskyde betalingen af indskud til ophør af studiet. Udskydelsen kan maksimalt ske til det år, hvor man fylder 30 år.

***Passive
Ved overgang til aktivt medlemskab betales pt. 3.000,- kr. Er der tidligere betalt fuldt indskud, skal der ikke betales indskud igen.
Juniorer kan ikke optages som passiv medlem.
For at overgå til passiv medlemskab skal sekretariatet have besked herom senest den 30. november hhv. den 31. maj.
Overgang fra passivt medlemskab til aktiv medlemskab kan ske på alle tider, dog skal der betales fuldt halvårs kontingent, også selvom overgangen sker midt i halvåret.