TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt fra Baneudvalg

De oprensede søer og vandløb

Ved de oprensede søer og vandløb på hullerne 8-9-10-14 og 15, er bar jord i forbindelse med de oprensede søer og vandløb areal under reparation med spilleforbud.

Sommerbanen åbner på lørdag den 20. marts

Vi har vurderet, at vejret nu er til at åbne sommergreens fra og med lørdag den 20. marts. På grund af risiko for rimfrost er første starttid i weekenden den 20. og 21. marts sat til klokken 9.30. På grund af de meget varierende og lave temperaturer vil første starttid efter weekenden være klokken 9.00. Skulle […]

Sidste nyt fra banen

Hvad er det for nogle pletter, der er i Greens? Det er sneskimmel. Sneskimmel er en forholdsvis almindelig svampesygdom, der ofte plager golfbaner, og især greens, efter de hårde vintermåneder, med langvarige perioder med kulde, fugt og snedække. Hvornår bliver vores Greens gode igen? I 2020 har vi påbegyndt et forebyggelsesprogram med at indføre en anden […]

Banen er lukket

På grund af megen nedbør og deraf følgende meget bløde overfladeforhold er banen lukket. Greenkeeperne vurderer løbende banens tilstand, og der vil her på hjemmesiden komme information så snart en åbning nærmer sig.

Der er nu lukket for kørsel med buggies

På grund af de meget bløde overfladeforhold er der nu lukket for buggykørsel, monobuggies mfl. for resten af sæsonen. Greenkeeperne vurderer hvornår i det nye år der kan åbnes for kørsel igen, når dette vurderes muligt vil det fremgå her på hjemmesiden.

5. green er blevet vertidrainet

Onsdag den 23. september blev 5. green vertidriainet, for at skabe bedre dræningsforhold på denne green. Selve arbejdet bestod i at topdresse med almindelig topdressmateriale, prikke 31 cm dybe huller, der har en diameter på 24 mm med en vertidrainer (se videoen), herefter blev alle 37.000 huller fyldt med et ca. 1 deciliter drænmateriale i […]

Husk at starte på hul 10

Kære medlemmer og gæster. Fra og med mandag den 14. september er hulforløbet ændret så runden starter på hul 10 og slutter på hul 9. Dette gøres da der er mange, der i ydersæsonerne udelukkende spiller 9 huller. Så for at fordele slitagen på hullerne byttes der om på for- og bagni. Erfaringerne fra de […]

De bare pletter på greens reduceres dag for dag

Mange spillere ærgrer sig i øjeblikket over at det perfekte put lige brækker af, da det møder et lille hul på vej til det hul hvori flaget er placeret. Vi har brug for at temperaturen om natten minimum ligger på 6 grader, for at væksten ikke går i stå. Græsset gror i øjeblikket kun 7-9 […]

Nyt om banen

Vi er nu i fuld gang med at spille golf og det er derfor vigtigt at der passes på banen i denne atypiske start på sæsonen. Der skal derfor fortsat opfordres til at rette nedslagsmærker og andre mærker og skader på greens. Endvidere er bunkers en udfordring uden river og her kan man også gøre en […]

Banestatus lige nu

Vi har foretaget en besigtigelse af banen og gjort status på situationen, her hvor vi har lidt ophold i regnen. Banen er fortsat meget våd og kan stadigt ikke spilles. Det forventes, at vi skal have god tørring i 1-2 uger inden der kan klippes fairways og semirough der vokser og er ved at være […]

Banen er lukket

På grund af nedbøren der er faldet i de seneste døgn, er banen igen blevet så blød, at det ikke er forsvarligt at spille på den. Banen er derfor lukket indtil videre. Der bliver løbende vurderet på banens tilstand. Når banen åbner igen vil det fremgå her på siden.

Banen er lukket

På grund af nedbøren der er faldet i de seneste døgn, er banen igen blevet så blød, at det ikke er forsvarligt at spille på den. Banen er derfor lukket indtil videre. Der bliver løbende vurderet på banens tilstand. Når banen åbner igen vil det fremgå her på siden.

Banen åbner igen

Fra fredag den 3. januar er banen åben igen. Der spilles på sommergreens. Alle spiller fra tee 50, blå tee. Der startes på hul 1. Alle anvisninger på banen skal følges.  

Banen er lukket

På grund af de mængder nedbør der bliver lovet i den nærmeste fremtid, er banen lukket indtil videre. Når banen åbner igen vil dette fremgå her på hjemmesiden. Med venlig hilsen Baneudvalget

Ny Chefgreenkeeper i Aarhus Golf Club

Så er klubbens nye Chefgreenkeeper fundet, og bestyrelsen er glad for at kunne præsentere Eddy Glinjui og byde ham velkommen til klubben. Eddy, der er 51 år, kommer fra en stilling som Chefgreenkeeper i Hammel Golfklub igennem de sidste 10 år. Eddy glæder sig til, sammen med den øvrige greenkeeperstab, at medvirke til den fortsatte […]

Banen bliver lukket torsdag og fredag

Da der kommer en del nedbør fra onsdag aften, bliver banen lukket fra torsdag morgen. Vi regner med at åbne banen igen lørdag morgen. Når den åbner igen, bliver det som vinterbane da der kommer koldt vejr, der gør at greens ikke længere tåler belastningen fra spillet. Med venlig hilsen Greenkeeperne

Banen åbner igen

Fra i morgen tirsdag den 12. november er banen igen åben for spil. Husk at starte på hul 10. Der er følgende begrænsninger: Banen er lukket frem til kl. 9.00 Hullerne 3-4-5 og 13 er lukket. Der gås fra 2. green til et provisorisk teested på toppen af bakken på hul 6. Banen er stadig […]

Banen er lukket

På grund af de store mængder nedbør der er kommet i den seneste periode og de mængder der loves i den kommende periode, bliver banen lukket fra lørdag den 26. oktober og en periode frem, da overfladeforholdene er meget bløde. Der vurderes, af greenkeeperne og baneudvalget, løbende på banens tilstand, og når der åbnes igen, […]

Sidste dag med buggykørsel

Nu er overfladeforholdene ved at være sådan, at det ikke længere kan lade sig gøre at køre med buggies, uden at det ødelægger for meget, så med det lovede regnvejr er onsdag den 9. oktober derfor den sidste dag for kørsel med buggies i år.

Fairways topdresses og vertidraines

Fra den 30. september til den 11. oktober topdresses og vertidraines fairways. Der skal køres omkring 1000 tons sand ud, så i ovenstående periode er den bagerste p-plads lukket, da den bruges til sandlager. Hullet der arbejdes på er lukket mens arbejdet pågår, dette vil fremgå af skiltning på teestederne på hullet der arbejdes på. […]

Hul 10 bliver starthullet

Kære medlemmer og gæster. Fra og med torsdag den 1. november er hulforløbet ændret så runden starter på hul 10 og slutter på hul 9. Dette gøres da der er mange, der i ydersæsonerne udelukkende spiller 9 huller. Så for at fordele slitagen på hullerne byttes der om på for- og bagni. Erfaringerne fra de […]

Græsset vokser rigtig meget

Som de fleste har bemærket, er der igen kommet liv i meget af græsset, selvom vi ovenpå tørken, fortsat har nogle brune pletter primært på fairways. Der bliver klippet alt det greenkeeper staben kan. Men vi må konstatere at det græs, der nu er blevet grønt har en masse opsparet energi som sætter ekstra fart […]

Arbejdet med vores greens

Det at vores greens er rigtig gode, og får megen ros fra alle sider, kommer ikke af sig selv – det kræver meget arbejde, som i dag den 3. juli. Først bliver der vertidrainet, i dette tilfælde vil det sige at der bliver lavet ca. 6-9 cm dybe huller, der er ca. 1 cm i […]

AGC greenkeeper passer banen til Ryder Cup

Vores greenkeeper assistent Casper Eriksen, skal være med til at passe banen på Ryder Cup banen, Le Golf National, i september, og hermed under Ryder Cup 2018. Stort tillykke til Casper. Du kan læser mere ved at trykke her.

Greens er blevet eftersået

Greens er blevet eftersået, og for at undgå at opsamle frøene igen bliver der ikke klippet greens torsdag og fredag i denne uge. Der bliver klippet igen i weekenden. Med venlig hilsen Kim

Luftning af fairways og semirough

På onsdag den 2. maj bliver fairways og semiroughen luftet. Maskinen er ret stor og burde ikke kunne overses, stadig skal der udvises agtpåbivenhed medens arbejdet pågår. Med venlig hilsen Kim

Græsset på 13. hul

Det er forbudt, at betræde det nylagte græs på 13. hul   Som det ses, er det nylagte græs sat fast med små pinde, dette skyldes at det ikke er rodfæstet endnu. Det kan ikke tåle færdsel før der er etableret et kraftigt rodnet, derfor er alt færdsel forbud på området Med venlig hilsen Kim

Hul 13 får græs på de nye teesteder

Tirsdag den 24 april vil der blive lagt græstørv på 13 teested. Derfor vil alle teestederne på hullet være lukket mens arbejdet pågår. Dette er af sikkerhedsmæssige årsager for greenkeeperene, samt for at sikre bedst mulig flow i arbejdet. Derfor skal hullet enten springes over, eller der skal tees op foran teestederne udfor den store […]

Der arbejdes på greens og teesteder

Tirsdag, onsdag og torsdag den 17., 18. og 19. april arbejdes der meget med vertidraining og topdressning af greens, forgreens og teesteder. Vis hensyn til vores greenkeeperen når de arbejder på banen. Af hensyn til greenkeepernes arbejde, skal alle runder i den kommende periode startes fra hul 1. Det er i denne periode forbudt at […]

Tee 58 på hul 18

Kære medlemmer Eller måske mest de mandlige medlemmer. Teestedet, hvor tee 54 og 58 på hul 18 er placeret, vokser meget dårligt, og derfor er tee 54 og 58 i en periode flyttet tilbage til det teested hvor tee 60 er placeret. Med venlig hilsen Kim

Glædelig nyt, der åbnes sommergreens tirsdag den 10. april

Banen og arbejdet har udviklet sig bedre end forudset i torsdags. Derfor får vi mulighed for at åbne for spil på sommergreens allerede tirsdag den 10. april kl. 9.00.   I samme forbindelse afvikles vinterbanen. Der bliver her i starten følgende retningslinjer for spillet på sommerbanen: Banen er af hensyn til evt. rimfrost på greens […]

Åbning af sommergreens

Hvorfor har vi været varsomme med at åbne for sommergreens? Det der er essentielt for en god sæsonstart er, en tør turf så overfladen ikke beskadiges og bliver ujævn ved færdsel/ spil.  Vi vil også gerne have vækst i græsset, og her kræves der en jord temperatur på minimum 6 grader. Den slitage der påføres […]

Forårs-nyt fra baneudvalget

Kære AGC’ere Hermed BU’s forårs-opdatering på banens aktuelle tilstand og lidt om hvad der er sket på banen henover vinteren. Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse, at vi gennem vinteren har haft store udfordringer med vand på banen, der har været så våd, at færdsel på den stort set ikke har været mulig. Vi […]

Banens dag den 22. marts

Banens dag bliver i år afviklet torsdag den 22. marts. Banens Dag 2018 afvikles med oprydning på banen og omkring klubhuset fra kl. 9.00-13.00. Medbring gerne selv nogle redskaber, måske en trillebør, måske en anhænger, værktøjskasse, skovl, rive kost, arbejdshandsker, – vi kan få brug for lidt af hvert. Vi glæder os til at se […]

Vinterbanen er åben på alle 18 huller

Vinterbanen er åben på alle 18 huller, der spilles efter vinterregler med oplægning mm. Det er igen muligt at bestille tider på Golfbox. Af hensyn til banen henstilles til, at der benyttes bærebag.

Banen er fortsat meget våd og blød

Min opgave er at varetage banen og medlemmernes interesse på bedste vis, og min vurdering er at banen stadig er alt for våd til spil, banen vil derfor være lukket indtil videre. Konsekvensen ved at åbne op for spil nu, vil være skader som vil have betydning for spillet langt ind i foråret. Området omkring […]

Banen er lukket

Kære medlemmer Banen stadig meget våd og blød. Banen er derfor lukket frem til og med onsdag den 6. december. Der tages stilling til situationen igen i næste uge. Med venlig hilsen Kim

Der spilles vinterbane fra tirsdag morgen

Fra tirsdag den 21. november lukker sommerbanen og sommergreens for sæsonen. Der spilles derfor permanent på vinterbane og vintergreens indtil sommerbanen og sommergreens åbner igen i foråret. Dette betyder også at puttinggreen samt indspilsområdet er lukket. Forholdsreglerne omkring spil på banen, vil være som altid. Det betyder at hvis forholdene ikke er gunstige vil banen […]

Greens pumpes med luft

For at give mere luft til greens, er det nødvendigt med jordbehandlinger. Denne maskine punmper luft ned i greens, så jorden bliver løsnet, både i dybden, men også horisontalt. Det at jorden løsnes gavner på transporten af vand, næringsstoffer og luft, dette er igen med til at holde greens så sunde som muligt. Arbejdet med […]

Banen er åben igen.

Kære medlemmer Banen er åben igen. Der vil blive mulighed for at spille det alternative hulforløb med hullerne 10, 15, 16, 17, 18, 1, 7, 8, 9, med start fra hul 10. Der er sat snore op på forløbet for at guide jer rundt, de steder hvor det er nødvendigt. I tilfælde af rimfrost på greens, […]

Banen er lukket

Banen og indspilsområdet er lukket til og med søndag d. 29. oktober, på grund af den megen regn, og de deraf følgende ekstrem bløde overflade forhold. Der tages mandag morgen stilling til hvor vidt der åbnes for spil fra mandag. Med venlig hilsen Kim

Banen åbent for alternativt spilleforløb

Kære medlemmer Der er mulighed for at spille 9 huller med start fra hul 10 – hulforløbet kommer derfor til at hedde 10,15,16,17,18, 1, 7,8,9. Vi stiller snore op på forløbet for at guide jer rundt, de steder hvor det er nødvendigt. Rent praktisk vil man kun kunne booke tid fra kl 9.00. Der kan […]

Banen er lukket

Kære medlemmer Banen, indspilsområdet, puttinggreen samt Drivingrange er lukket på grund af den megen regn, og de deraf følgende dårlige overfladeforhold. Der tages stilling til banens tilstand igen torsdag middag Med venlig hilsen Kim

Banen er åben

Hele banen er igen åben for spil, den er dog fortsat meget fugtig og blød, derfor er der stadig lukket for brug af buggies.

Banen er lukket

Banen, indspilsområdet og driving range er lukket på grund af den megen regn, og de deraf følgende dårlige overfladeforhold. Der vurderes igen i morgen tidlig om banen fortsat skal være lukket. Med venlig hilsen Kim

Der topdresses fairways på fredag den 29. september

Logistikken har artet sig således at vi påbegynder at topdresse fairways på hullerne omkring klubhuset fredag d.29/9 kl. 7. Der vil blive arbejdet på følgende hullerne 1, 8, første del af 10, 16 og 18. Der skal udvises hensyn og agtpågivenhed.  Spilleren skal afvente på at der bliver givet tegn fra greenkeeperen. Den bagerste P-plads […]

Banen er åben

Banen er igen åben for spil, den er dog fortsat meget fugtig og blød, derfor er der stadig lukket for brug af buggies. Husk at der i denne uge bliver eftersået teesteder, forgreens og fairways samt topdresset fairways, på de huller der arbejdes på bedes i udvise agtpågivenhed overfor greenkeeperne. Med venlig hilsen Kim

Nyt fra baneudvalget, september 2017

Kære AGC’ere Klubmesterskaberne er vel og vådt overstået – BU ønsker årets klubmestre tillykke. Som altid ”peaker” sæsonen med klubmesterskaberne og når de er overstået retter BU straks blikket mod efterårets og vinterens opgaver, den fortsatte pleje samt de nye tiltag, der skal være medvirkende til at bringe vores fantastiske bane (som den beskrives så […]

Eftersåning af teesteder, forgreens og fairways

Efteråret er højsæson for greenkeeperne, her vil vi rigtig gerne have en masse frø i jorden, da vilkårene for spiring er optimal. Vejrguderne har ikke været med os, og pt står vores bane ”under vand”. Vi håber meget at vandet dræner væk i løbet af de næste dage, så vi kan komme i gang med […]

Banen er lukket

Kære spiller På grund af den megen nedbør der er kommet til nu, samt de mængder der kommer de næste døgn, er banen, driving range og indspilsområdet af hensyn til deres tilstand lukket frem til og med søndag den 17. september. Med venlig hilsen Kim

Der foretages høslet af roughen

Fra den 14. til og med den 17. august vil der blive foretaget høslet i udvalgte områder. Husk at udvise agtpågivenhed overfor greenkeeperne når de arbejder. Med venlig hilsen Kim

Eftersåning af greens, teesteder og forgreens

Greens blev i tirsdags eftersået med en skive såmaskine. Rillerne i overfladen af greens, kan have negativ betydning for bold rullet og greenspeed i en kortere periode. Den kommende uge vil vores fokus være at få alle ujævnheder elimineret, så de igen er smooth og giver et fair og true put. Derfor vil greenspeed være […]

Roughen bliver klippet

Høslæt, som det hedder  når roughen klippes her i klubben, foretages i perioden 12-16 juni. Roughen vil blive høstet udvalgte strategiske steder, der har spil relevans. Vi kan se at de steder der er behandlet de senere år er blevet tyndere. Arbejdet er en proces der kræver tålmodighed fra alles side, så som spiller bedes […]

Nyt fra baneudvalget

Hej AGC’ere Der er ”løbet lidt vand i åen” siden sidste BU nyt………og der er også løbet vand i og ud igen, af vores nye sø ved 13’ende hul, det skyldes et par uregistrerede dræn, der har drillet og forrykket færdiggørelsen!  Men en nu kære klubkammerater, nu sker det…….vandstanden stiger til uanede højder, det bliver […]

Der bliver lavet bunkerkanter.

I løbet af onsdag den 17. maj og torsdag den 18. maj, vil der blive lagt turf på de bunkerkanter der er renoveret på hullerne  8 og 10. Der vil blive spillet til en provisorisk green, i det tidsrum hvor der arbejdes på det enkelte hul. Med venlig hilsen Kim

Der vertidraines og topdresses greens

I perioden 8. til 11. maj vil greens blive topdresset, vertidrainet, måttet ned og rullet. I forbindelse med arbejdet må man forvente lidt ventetid og en lidt forringet spillekvalitet. Husk at passe på vores greenkeepere. Med venlig hilsen KIm

Der graves nu en sø

Vi går i gang med at grave søen på hul 13 i uge 12, så fra mandag morgen den 20. marts og ugen ud er vinterhul 7 (ned af 12 fairway) totalt lukket for spil, da vi ikke vil blande de glade vintergolfere, med vores maskiner der arbejder i dette område. Man må altså klare […]

Nyt fra baneudvalget

Kære AGC’ere En ny sæson står for døren, der er sol på himlen (en gang imellem) og endnu et sikkert forårs tegn er indkaldelsen til ”Banens dag” den første April – vi håber at rigtigt mange vil melde sig og støtte op om dette hyggelige og gavnlige arrangement. Igen i år er der naturligvis mange, […]

Banen er fra den 1. november lukket frem til kl. 9.00 alle dage

Kære medlemmer og gæster Som følge af risikoen for rimfrost og klubbens ønske om at holde greens åbne så længe i sæsonen som muligt, er det nødvendigt at banen er lukket frem til kl. 9.00 på alle dage for at beskytte greens.   Banen kan i tilfælde af tæt tåge, frost, rimfrost eller dårlige overfladeforhold […]

Nyt fra baneudvalget

Hej AGC’ere Tiden flyver og det gør sommeren også…….vi må sige at sommeren i år har taget afsked med manér. Sjældent har vi været begunstiget af et sådant sensommer vejr, det har været fantastisk flot og varmt…….og regnen som vi nu får, er tiltrængt. Som sidste år byder vi efteråret velkommen ved at bytte om […]

Drænarbejde på green på hul 14

Onsdag den 5. oktober laves der dræn omkring 14. green. Greenen er lukket og der bliver på dagen etableret en provisorisk green foran vandløbet. Husk at vise hensyn til de greenkeepere der udfører arbejdet. Med venlig hilsen Kim

10. hul bliver til 1. hul

Kære medlemmer og gæster. Fra den 26. september bliver hulforløbet ændret så runden starter på hul 10 og slutter på hul 9. Dette gøres da der er mange, der i ydersæsonerne udelukkende spiller 9 huller. Så for at fordele slitagen på hullerne byttes der om på for- og bagni. Erfaringerne fra sidste år var meget […]

Fairway eftersås

Tirsdag den 6. september og onsdag den 7. september skal vores fairways eftersås. Arbejdet sker fra den tidlige morgenstund, og er en relativ langsommelig affære. Tirsdag eftersås hullerne 10-18. Onsdag eftersås hullerne 1-9. Denne dag er banen derfor vendt om så hullerne 10-18 spilles først og hullerne 1-9 spilles sidst. Derved skulle greenkeeperne have mest […]

Nyt fra Baneudvalget

Hej alle AGC’ere Så er det igen tid til en hilsen fra BU m.fl. Solen skinner……en gang imellem! Vi får rigeligt med vand, hvilket er godt for noget og knapt så godt for noget andet – et er dog sikkert, greenkeeperne har mere end rigeligt at se til, for græsset springer jo næsten op af […]

Nyt fra baneudvalget

Hej alle AGC’ere Så er det igen tid til en hilsen fra BU m.fl. Solen skinner……en gang imellem! Vi får rigeligt med vand, hvilket er godt for noget og knapt så godt for noget andet – et er dog sikkert, greenkeeperne har mere end rigeligt at se til, for græsset springer jo næsten op af […]

Resultater fra spørgeskemaet om vinterbanen

Kære medlemmer Vi har fået knapt 200 svar på spørgeskemaet vedr. vinterbanen og disse er nu gennemgået. Af de medlemmer der angiver at spille vintergolf foretrækker 73% den nye vinterbane, hvor vi spiller modsat vej rundt. BU har derfor indstillet at vi en periode fortsætter med denne vinterbane. Herved skulle vi gerne få et endnu […]

Nyt fra Baneudvalget

  Velkommen til sæsonen 2016 i AGC Så er vi i gang igen og atter i år er vi kommet fornuftigt igennem vinteren og venter nu på varmen, der for alvor vil sætte gang i væksten rundt på banen. Ifølge Kim – vores chefgreenkeeper, har banen haft stor gavn af at have været lukket i […]

Teestedsklodserne flyttes frem

Baneudvalget har besluttet at alle teestedes klodserne bliver flyttet helt frem på teestedet. Dette gøres for at spare størstedelen af teestedet for slitage. Det betyder at banen blivere kortere at spille fra sort, hvid gul og blå tee. Efteråret er kommet og vi begynder desværre at kunne se enden på sæson 2015. Vi er i […]