TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt fra greenkeeper

Der bliver eftersået og topdresset

I dag mandag den 31. maj bliver der eftersået og topdresset greens. I de næste dage vil greens blive tromlet men ikke klippet, da man så vil samle materiale op igen.

Sommerbanen åbner på lørdag den 20. marts

Vi har vurderet, at vejret nu er til at åbne sommergreens fra og med lørdag den 20. marts. På grund af risiko for rimfrost er første starttid i weekenden den 20. og 21. marts sat til klokken 9.30. På grund af de meget varierende og lave temperaturer vil første starttid efter weekenden være klokken 9.00. Skulle […]

Sidste nyt fra banen

Hvad er det for nogle pletter, der er i Greens? Det er sneskimmel. Sneskimmel er en forholdsvis almindelig svampesygdom, der ofte plager golfbaner, og især greens, efter de hårde vintermåneder, med langvarige perioder med kulde, fugt og snedække. Hvornår bliver vores Greens gode igen? I 2020 har vi påbegyndt et forebyggelsesprogram med at indføre en anden […]

Banen åbner på lørdag – som vinterbane

Det er heldigvis gået meget hurtigere end forventet med, at banen er blevet optøet og tør igen, derfor åbner den på lørdag, den spilles som vinterbane på vintergreens. Dette betyder også at indspilsområdet og puttinggreen forbliver lukket. Områder med bar jord er meget bløde, og der er fare for at man sidder fast hvis man […]

Banen er lukket

På grund af megen nedbør og deraf følgende meget bløde overfladeforhold er banen lukket. Greenkeeperne vurderer løbende banens tilstand, og der vil her på hjemmesiden komme information så snart en åbning nærmer sig.

Der er nu lukket for kørsel med buggies

På grund af de meget bløde overfladeforhold er der nu lukket for buggykørsel, monobuggies mfl. for resten af sæsonen. Greenkeeperne vurderer hvornår i det nye år der kan åbnes for kørsel igen, når dette vurderes muligt vil det fremgå her på hjemmesiden.

5. green er blevet vertidrainet

Onsdag den 23. september blev 5. green vertidriainet, for at skabe bedre dræningsforhold på denne green. Selve arbejdet bestod i at topdresse med almindelig topdressmateriale, prikke 31 cm dybe huller, der har en diameter på 24 mm med en vertidrainer (se videoen), herefter blev alle 37.000 huller fyldt med et ca. 1 deciliter drænmateriale i […]

Greens skal behandles mandag den 7. september.

Mandag den 7. september skal vores greens behandles, der vil blive taget propper op, eftersået og topdresset. Banen er lukket denne dag, det samme er køkkenet i restauranten, dog er baren åben for køb af drikkevare frem til kl. 15. Du kan her se mere om behandlingen:

Nyt om banen

Vi er nu i fuld gang med at spille golf og det er derfor vigtigt at der passes på banen i denne atypiske start på sæsonen. Der skal derfor fortsat opfordres til at rette nedslagsmærker og andre mærker og skader på greens. Endvidere er bunkers en udfordring uden river og her kan man også gøre en […]

Banestatus lige nu

Vi har foretaget en besigtigelse af banen og gjort status på situationen, her hvor vi har lidt ophold i regnen. Banen er fortsat meget våd og kan stadigt ikke spilles. Det forventes, at vi skal have god tørring i 1-2 uger inden der kan klippes fairways og semirough der vokser og er ved at være […]

Så kommer sommeren til Aarhus Golf Club

Puttingreen og greens på indspils-området er nu åbne. Dog må de ikke betrædes hvis der er rimfrost på dem.   På mandag den 27. marts åbner greens på banen, i samme forbindelse afvikles vinterbanen. Der bliver her i starten følgende retningslinjer for spillet på sommerbanen: Banen er af hensyn til greens lukket frem til kl. […]

Nyt fra chefgreenkeeperen marts 2017

I de sidste par måneder har vi haft fokus på beplantningen på banen. Vi har tyndet kraftigt i træer og buske for at skabe lys og luft til greens og teesteder. I den forbindelse har der være god frivillig hjælp bland andet til opsamling af grene og kviste, tak for det gode arbejde. Lys og […]

Tidsbestillingen åbner igen kl. 7.00

Kære spillere Overfladeforholdene gør at det nu igen er forsvarligt at åbne for tidsbestillingen i morgentimerne. Det er dog en god ide lige at se på hvornår solen står op. Der spilles stadig på vinterbanen med vintergreens. Hvis overfladeforholdene igen kræver ændringer, vil det fremgå som en nyhed her på siden. Med venlig hilsen Kim

Alle greens er lukket

Alle greens er lukket for vinteren. Det gælder også for putting- og indspilsgreens, det er nemt at se for er der ikke flag på greens, må de ikke benyttes. Det er på banen sat afspærringer op, ligesom der er skiltet med hvilken vej man skal gå, både afspærringer og skiltninger skal selvfølgelig respekteres, da tiltagene […]

Banetoilettet er lukket for sæsonen.

Banetoilettet er lukket for sæsonen. Det sker for at undgå frostskader i de forskellige rør og installationer. Med venlig hilsen Kim

Der spilles på vinterbane fra fredag morgen

Fra fredag den 25. november lukker sommerbanen og sommergreens for sæsonen. Der spilles derfor permanent på vinterbane og vintergreens fra om fredag morgenen. Husk at lægge op, og meget gerne tee op på fairway. Husk at lægge tørv på plads. Med venlig hilsen Kim

Der spilles indtil videre på sommergreens

Fra onsdag den 16. november spilles der indtil videre på sommergreens. Husk at banen er lukket frem til kl. 9.00 alle dage. I tilfælde af dårlige vejrforhold kan banen være lukket længere. Husk også at runden starter på hul 10 og slutter på hul 9. Med venlig hilsen Kim

Der spilles på vinterbane fra fredag den 11. november

Fra fredag den 11. november spilles der på vinterbane, som minimum frem til og med tirsdag den 15. november. Onsdag den 16. november bliver der taget stilling til situationen med hensyn til sommergreens igen. Puttinggreen er lukket for i år. Med venlig hilsen Kim

Der skal snart spilles på vinterbane

Det våde vejr og udsigten til, at der kan komme mere kulde/frost inden længe gør, at vi nærmer os det tidspunkt på året, hvor vi skal spille på vinterbanen. For at kunne spille på sommerbanen så længe som muligt, vil overgangen til vinterbane ske med kort varsel, formodentlig fra den ene dag til den anden. […]

Dybde vertidraining af 8, 11 og 14 green!

Greens på hul 8, 11 og 14 vil torsdag den 3/11-16 blive dybde vertidrainet med bræk, da drænings effekten er ringe ved større mængder af nedbør. Arbejdet er en del af den langsigtede plan for optimering af vores greens. I foråret fik vi alle tilgængelige dræn spulet rene for jord/ ler samt rødder. Det har […]

Der vertidraines i de kommende 2 uger

I uge 44-45 fra den 31. oktober – 11. november vertidrainer vi fairways. I den forbindelse vil det hul der arbejdes på være 100% lukket for spil, så spillerne skal gå videre til næste hul. Der vil blive placeret info skilt ved det pågældende huls teestedet samt på det foregående huls green. Med venlig hilsen […]

Broen på hul 6 bliver malet

Kære medlemmer og gæster På tirsdag den 27. september  bliver broen på hul 6 malet. 6. teested er derfor denne dag flyttet over på den anden side af søen, så i bedes gå fra 5. green og udenom søen. Med venlig hilsen Kim

Banearbejdet der startede den 15. august

Hvad skete der på greens mandag den 15. august og de efterfølgende dage? Her er en beskrivelse af hvad der blev udført af arbejde på greens, samt forklaringen på hvorfor det blev gjort, og hvorfor det blev gjort nu.   Mandagen startede med at, der blev optaget propper på greens, det vil sige der blev […]

Banearbejde tirsdag den 16 august

Tirsdag den 16. august bliver greens topdresset endnu en gang, så de hurtigere bliver gode igen. Med venlig hilsen Kim

Banearbejde på mandag den 15. august

Som bekendt er banen lukket på mandag den 15. august. Alle vores Greens skal proppes dvs. at der fysisk fjernes materiale i toppen af greens i form af en lille prop. Huller fyldes efterfølgende op med topdress (sand). Formålet er at holde akkumuleringen af filt nede (filt er ophobet dødt plantemateriale). Mængden af filt er […]

Nyt fra greenkeeperen

I den kommende uge er pindplaceringerne ude af drift, da vi ønsker at sætte hullerne der hvor græsset har den bedste og stærkeste overflade. Hvis den kraftige regn fortsætter, er der en risiko for at der enkelte dage ikke bliver klippet greens, da vi ikke ønsker at lave uhensigtsmæssige hjulspor på greens. Vi håber på […]

Greenkeeperne her i klubben

Greenkeeper holdet for sæsonen 2016 i stærkeste opstilling Fra venstre er det Lars, Palle, Sushma, Kim og Casper. Vi er sammentømret enhed, hvor fire af gruppens medarbejdere har arbejdet sammen i 4 år. Sammenlagt har vi omkring 50 år erfaring inden for branchen. Med venlig hilsen Greenkeeperne

Områdets dyr føler sig hjemme her i klubben

Når man fælder træer på AGC’s bane, går det op for en, hvor meget områdets dyr føler sig hjemme her hos os. Det bliver spændende at se hvad der kommer ud af dette. Baneudvalget

Der renoveres bro på hul 6

Kære medlemmer og gæster Torsdag den 2. juni renoveres broen på hul 6. De normale teesteder på hullet er derfor lukket, og der bliver etableret et midlertidig teested på den anden side af søen. Følg skiltningen. Der kan stadig reguleres handicap.   Med venlig hilsen Baneudvalget

Pind placeringer på greens

Har du fornemmelsen af at pinden står i samme område på greens, hele tiden? Det er faktuelt korrekt. Vores prioritet er at finde den bedste putte flade på den enkelte green, frem for en variation af lette, middel og svære pinde. Derfor er der ikke så stor variation. Når vi vurdere at putte fladen er […]

Der tilsluttes vand på vandingsanlæget

Der tilsluttes i dag vand til vandingsanlæget. Der kan derfor forekomme sporadiske vandinger, for at teste ventiler, sprinklere med mere. Vi forsøger at undgå at vande spillerne. Med venlig hilsen Kim, chefgreenkeeperen

Der topdresses og eftersåes greens.

Mandag den 2 maj, vil Greens blive topdresset  let og eftersået med en skive såmaskine, afslutningsvis vil greens blive rullet. Der kan forventes ganske få forstyrrelser på spille overfladen. Mht til afviklingen er det planen at alle Greens er færdige mandag. Vis venligst hensyn når der arbejdes på greens. På forhånd tak.   Med venlig […]

Drænarbejder på banen

Der er områder på hul 5 der er meget våde. Det skyldes defekte dræn fra lavningen på hul 7. Vi arbejder på en plan for at løse problemet og påbegynder arbejdet med at få det udbedret i starten af næste uge. Den endelige afhjælpning er afhængig af Aarhus Kommune, da drænvandet skal ledes over i […]