TILBUD OM MEDLEMSKAB

Turneringsudvalg

Udvalgsmedlemmer:

Kim Bjerre, formand og bestyrelsens repræsentant
Bente Bjerre
Torben Østerhaab
Jens Erik Søndergaard
Tove Dornhoff
René Bjerre
Dorthe G Christiansen

Udvalgets målsætninger er:

 • Der skal være plads til turneringer for alle kategorier af spillere
 • Udvælge de turneringer, der passer bedst til medlemmernes ønsker og forventninger
 • Antallet af deltagere skal stå i et rimeligt forhold til den tid, der anvendes med banelukning
 • Sikre, at præmiesponsorerne får en oplevelse, der gør dem interesserede i fortsat deltagelse
 • Tilrettelægge og afvikle turneringerne i en god sportslig ånd
 • Ved “rettidig omhu” at sikre, at information og betingelser er klart formulerede

 

Opgaver

 • Udarbejde turneringsprogram for sæsonen. Programmet sendes til udtalelse i baneudvalget og til godkendelse i bestyrelsen.
 • Udarbejde betingelser for hver enkelt turnering.
 • Afvikling af turneringsledermøde før sæsonstart.
 • Fremstilling af intern turneringslederhåndbog.
 • Foretage det praktiske arbejde med banesætning i samarbejde med greenkeeperen.
 • Udarbejde en plan for afvikling af turneringer, der er planlagt af andre instanser og sikre, at sammenfald undgås.
 • Udvælge turneringskomite til hver enkelt turnering. Denne komite har herefter ansvaret for, at der senest 3 uger før turneringen er indgået aftaler med restaurantøren og sekretariatet. Den skal yderligere sørge for startlister, udlevering af scorekort, start af spillet, behandling af tvister under og efter turneringen, kontrol af scorekort og udarbejdelse af resultatlister og uddeling af præmier osv. i henhold til turneringslederhåndbogen. Komiteen skal sikre, at regler og procedurer overholdes. Komiteen skal yderligere kontakte sponsor før og efter turneringen.

 

­­