TILBUD: Kom i gang for kun 1.000 DKK

Der foretages høslet af roughen

11 august 2017

Fra den 14. til og med den 17. august vil der blive foretaget høslet i udvalgte områder.

Husk at udvise agtpågivenhed overfor greenkeeperne når de arbejder.

Med venlig hilsen Kim